Project in beeld

Artikel delen

Efficiënte warmtepompinstallaties

Voor de tapwaterinstallatie bij de nieuwe opvanglocatie van het Leger des Heils, Zichtenburg in Den Haag, leverde A.O. Smith een warmtepompsysteem met schakelkast voor aansturing van het volledige systeem. In een schakelkast komen de verschillende onderdelen van het systeem bij elkaar. Een centrale besturing maakt het mogelijk om een warmwatersysteem dat bestaat uit meerdere toestellen en componenten, zo efficiënt mogelijk te laten draaien.

Bijvoorbeeld in het project Zichtenburg. Daar zijn 2 warmtepompen in cascade geïnstalleerd. In cascade betekent dat, afhankelijk van de belasting van het systeem, er 1 óf 2 warmtepompen in bedrijf zijn. Dit in tegenstelling tot een parallelle installatie waar beide warmtepompen bij een warmtevraag tegelijkertijd aangestuurd worden. Bij een cascade regeling worden dus door de centrale besturing 1 of meerdere warmtepompen ‘aan’ gezet. Bij hogere buitentemperaturen is 1 warmtepomp voldoende, maar bij lagere buitentemperaturen of hogere belasting zijn er mogelijk 2 warmtepompen nodig om aan de vraag te voldoen. Daardoor kan op de meest energie efficiënte wijze, de warmte uit de warmtepomp(en) via een platenwisselaar overgedragen worden aan het water in het voorraadvat.

Bij Zichtenburg staan naast 2 warmtepompen ook 2 voorraadvaten. Het eerste wordt door de warmtepomp verwarmd en het tweede bevat een extra elektrisch element om het voorverwarmde water na te verwarmen tot de voor legionella preventie gewenste tapwatertemperatuur.

Internet connectivity

Door de schakelkast kun je vanachter je bureau het systeem monitoren en instellingen wijzigen. Dat maakt het ook mogelijk om automatisch storingsmeldingen te ontvangen en indien mogelijk deze op afstand op te lossen.

De schakelkast in het project Zichtenburg heeft A.O. Smith voorzien van meer sensoren dan per se noodzakelijk. Ze doen dat om zoveel mogelijk informatie op te halen over hoe het systeem in de praktijk werkt en zo te blijven ontwikkelen aan de best mogelijke oplossing. In de toekomst wordt de schakelkast veel vaker geïntegreerd in een warmtepompsysteem om daarmee de klant en de installateur te ontzorgen. Een systeem op maat dat een signaal geeft wanneer er iets ongebruikelijks gebeurt zodat er pro-actief gereageerd kan worden, zodat de klant niet zonder warm water, verwarming of koeling komt te zitten.

Display in de toekomst

Nu zit er nog een display op de voorkant van de schakelkast. Daarop kun je het systeem op locatie uitlezen en instellen, tevens zie je een grafische weergave van het functioneren van het systeem. Een mini-webserver in de besturing maakt het in de toekomst mogelijk om in plaats van het display op de schakelkast rechtstreeks verbinding te maken via je smartphone. Dan kun je deze gegevens gemakkelijk bekijken op je telefoon.

Dit systeem bestaat uit de volgende producten:

  • 2 x Enevator Air Premium, type AWHP 30, lucht-water warmtepompen
  • 2 x Voorraadvat van respectievelijk 3000 en 400ltr.
  • 1 x platenwisselaar met geregelde laadpomp
  • 2 x geregelde transportpomp t.b.v. warmtepompen
  • 1 x elektrisch element
  • 1 x pomp en omloopklep recirculatie circuit

Besturing inclusief cascade regeling, pompregelingen t.b.v. het laden van de voorraadvaten en integratie van aanvullend elektrisch element.

Energie efficiëntie warmtepompen

De Enevator Air Premium warmtepompen leveren water met temperaturen tot 63°C, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen voor ruimteverwarming én sanitair warm water. Ze kunnen COP’s (prestatiecoëfficiënten) tot 4,64 leveren en maken deel uit van een serie met 9 verschillende modellen met capaciteiten tot 100,7 kW. Deze warmtepompen functioneren bij buitentemperaturen tot -20°C.

Meer over Enevator Air Premium

Warmtepompen

Verantwoord gebruik van fossiele brandstoffen en duurzaamheid is belangrijk. Daarom heeft A.O. Smith een range warmtepompen in het assortiment die kunnen voorzien in de warmwaterbehoefte van middelgrote tot grote projecten. Vermogens variëren van 22 kW tot 463 kW waarmee in zeer grote hoeveelheden warm water kan worden voorzien. Het hoge temperatuurbereik (tot 78°C) maakt deze warmtepomp systemen niet alleen geschikt voor ruimteverwarming maar juist ook voor de bereiding van warm tapwater.

Meer over warmtepompen

Hoge temperaturen nodig?

De Enevator Aqua Booster wordt ingezet als naverwarmer als er nog wat hogere temperaturen nodig zijn. Bijvoorbeeld in een warmtepompsysteem, maar ook als er gebruik wordt gemaakt van stadsverwarming of indien er warmte wordt teruggewonnen uit een bedrijfsproces.

Meer info over Enevator Aqua Booster

Warmtepompsystemen van A.O. Smith

A.O. Smith heeft kennis van alle technieken en adviseert graag bij het samenstellen van een goede warmwaterinstallatie. Iedere situatie is anders. De hoeveelheid warm water, de gewenste temperatuur en piekbelastingen moeten worden meegenomen in het advies voor het beste warmwatersysteem. Meestal kan door een combinatie van technieken, waaronder warmtepomp techniek, een installatie worden samengesteld die duurzaam, betrouwbaar én financieel verantwoord is. Bijvoorbeeld een warmtepomp in combinatie met een gasgestookte of elektrische boiler om de piekbelasting op te vangen. Een dergelijk advies vergt veel rekenwerk en kennis over de verschillende technieken. A.O. Smith heeft al deze kennis in huis en is daardoor de aangewezen partij om te assisteren bij een gedegen advies over middelgrote tot grote warmtepomp installaties.

A.O. Smith
www.aosmithinternational.com

 

RenovatieTotaal