Gescheiden afval inzamelen vraagt om samenwerking hele bouwketen

Artikel delen

Op elke bouwplaats is het een uitdaging om de afvalstromen in goede banen te leiden. Bij nieuwbouw betreft het voornamelijk overtollig restmateriaal en verpakkingen van de aangeleverde bouwmaterialen, bij renovatie komt daar sloopafval bovenop. Goed en snel de diverse afvalsoorten gescheiden verzamelen en afvoeren zorgt niet alleen voor een schone en veilige bouwplaats, maar is ook aanzienlijk goedkoper dan alles ongesorteerd in een dure BSA-container gooien. Bij een renovatieproject van Brabant Wonen in Oss worden 127 woningen onder handen genomen. Bouwbedrijf Van Wijnen, Bongers Dakwerken en BMI Monier verzamelen daar gezamenlijk in Big Bags het plastic restmateriaal, ongeacht van wie het afkomstig is.

Het renovatieproject van 127 woningen in Oss.

“Het is eigenlijk iets heel simpels”, zeggen Eugene Lommen en Stijn Heesakkers, Rayonmanager en Manager Specifications  bij BMI Nederland, “maar het gaat vooral om de ‘mindset’ dat je met elkaar zorgt voor het reduceren van afval dat je met elkaar produceert. In ons geval was het de vraag van Van Wijnen om zorg te dragen voor de inzameling van ons eigen plastic verpakkingsmateriaal, die ons aan het denken heeft gezet. Samen met Van Wijnen en Bongers Dakwerken hebben we op de bouwplaats overal Big Bags neergezet. Hierin verzamelen we alle plastic afval, ook van andere bedrijven die op de bouwplaats actief zijn. Daarin maken we geen onderscheid.”

Afvalvrij in 2025

“Onze vraag aan BMI Monier kwam voort uit ons streven om in 2025 geheel afvalvrij te willen bouwen.” legt Willem van Orsouw, Hoofduitvoerder en Projectleider bij Van Wijnen uit. “Ons thema ‘Afvalvrij in 2025’ “heeft ons nog bewuster gemaakt van de noodzaak om duurzaam te werken. Dat leidt tot heel constructieve gesprekken met leveranciers en uitvoerders.” Als voorbeeld noemt hij het bedrijf Destil dat schroeven voor de bouw levert. “Voorheen kwamen die schroeven in kartonnen dozen. Op de bouw gingen de dozen open, de schroeven eruit en vervolgens lagen overal kartonnen dozen die vaak in de BSA-container terecht kwamen.  Nu levert Destil de schroeven aan in kunststof containers met statiegeld die, zodra ze leeg zijn, weer worden opgehaald om opnieuw te gebruiken.”

Van links naar rechts: Stijn Heesakkers – BMI Monier, Peter van der Velden – Van Wijnen, Eugene Lommen – BMI Monier, Lex Bongers –  Bongers Dakwerken met een van de Big Bags waarin het plastic restmateriaal wordt verzameld.

Gescheiden afval inzamelen is kostenbesparend

Bij Van Wijnen werken dagelijks meer dan 2.000 medewerkers op vele bouwplaatsen in Nederland. “Je wilt niet weten hoeveel afval we daar, samen met leveranciers en andere uitvoerders, produceren”, vervolgt Van Orsouw, ”daar iets structureels aan doen, vraagt om een gezamenlijke aanpak. Wij kunnen als hoofdaannemer wel tien verschillende containers laten plaatsen om de afvalstromen in goede banen te leiden, maar in de praktijk werkt dat niet optimaal. Zoveel containers zijn helaas niet overal op voorraad, en bovendien draaien wij dan voor de kosten op voor iets dat we met elkaar veroorzaken.  Dat structureel oplossen, vraagt om een samenwerking van de hele bouwketen.” Het gescheiden verzamelen van afval gebeurt dan ook vaak niet alleen om duurzaamheidsredenen maar ook uit kostenoverwegingen. Een container gescheiden karton, hout of plastic is per kilo aanzienlijk goedkoper dan een BSA-container waar alles, uitgezonderd chemisch afval, is ingegooid. Naarmate de kosten voor vervoer en verwerking van afval stijgen, wordt gescheiden inzamelen steeds aantrekkelijker.

Tijdens de renovatie worden de oude dakpannen vervangen door de dakpan OVH 200 natuurrood van BMI Monier.

Big Bags maken een duurzaam verschil

Lex Bongers, eigenaar van dakdekkersbedrijf Bongers Dakwerken, vindt eigen afval verzamelen al heel gewoon. “Bij veel projecten verzamelen we al langer het afval dat we produceren. We rijden toch vol heen en kunnen leeg best het een en ander meenemen. Voor sorteren op de bouwplaats is bijna nooit ruimte dus we nemen alles ongesorteerd mee en sorteren het op onze vestiging in Heeze. Vervolgens bieden we het gescheiden materiaal aan bij Van Hoof Containers en Recycling.” Bij het renovatieproject Jan de Rooijstraat in Oss neemt Lex Bongers vrijwel dagelijks de volle Big Bags mee naar Heeze om de inhoud daar verder te verwerken. Om alle medewerkers op de bouwplaats te laten weten dat deze specifieke Big Bags bestemd zijn voor plastic zijn de, door BMI Monier gesponsorde, Big Bags voorzien van logo’s van Van Wijnen, Bongers Dakwerken en BMI Monier.

Verpakkingsmaterialen

Nederland moet in 2050 een volledig circulaire economie zijn waarbij grondstoffen niet verloren gaan. Hierdoor worden zaken als materiaalefficiency, recycling en circulair inkopen steeds belangrijker. Lex Bongers valt, naast de enorme hoeveelheid, ook de grote verscheidenheid aan verpakkingsmaterialen op. “Elke leverancier wil zijn producten natuurlijk zo goed mogelijk verpakken, maar ik denk wel eens: kan het niet iets minder. Soms zit alles in plastic folie, dan weer in plastic folie en karton, dan weer alleen in karton. En veel materialen zijn niet herbruikbaar en recyclebaar.” Stijn Heesakkers van BMI Monier herkent dit. “Ook wij willen onze producten in goede staat op de bouwplaats aanleveren, zoals de bij dit renovatieproject gebruikte dakpan OVH 200 natuurrood. Als je dakpannen niet goed verpakt kun je transportproblemen en onvoorzien veel breuk krijgen. We zijn binnen BMI Group actief bezig om de verpakkingsmaterialen efficiënter in te zetten én ervoor te zorgen dat de materialen die we gebruiken duurzaam zijn. Door duurzame verpakkingsmiddelen centraal in te kopen en consistent toe te passen kun je al veel winnen.”

Samenwerken levert meer duurzaamheid op

De partijen die betrokken zijn bij het project in Oss hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het gezamenlijk inzamelen van plastic afval op de bouwplaats is een simpel uitvoerbaar voorbeeld van een samenwerking die activiteiten op het gebied van duurzaamheid bundelt. Het wordt een gezamenlijk belang. Niet alleen is het effect groter; de eventuele kosten worden door alle partners gedeeld. Stijn Heesakkers en Eugene Lommen van BMI Nederland vinden het een voorbeeld dat navolging verdient. “Het project in Oss is voor ons een pilot.  Als in de hele bouwketen bij alle projecten (plastic) afval gezamenlijk wordt ingezameld, praat je over een groot effect op het gebied van duurzaamheid.”

BMI Monier
wwww.bmigroup.com