Amersfoorts kloosterterrein omgebouwd naar zorgappartementen

Artikel delen

Het 110 jaar oude Sint Jozef Klooster in Amersfoort wordt door bouwbedrijf Van Wijnen getransformeerd. In het gebouw dat het ‘Moederhuis’ wordt genoemd realiseert het bouwbedrijf 24 zorgappartementen voor Beweging 3.0. Het omliggende kloosterterrein wordt opnieuw ontwikkeld en wordt op die manier geheel volgens het gedachtegoed van de zusters teruggegeven aan de maatschappij.

Auteur: Harmen Weijer. Foto’s: Van Wijnen

Het hoofdgebouw van het klooster, het Moederhuis genoemd, is in 2000 Rijksmonument geworden.

Het hoofdgebouw van het klooster, het Moederhuis genoemd, is in 2000 Rijksmonument geworden. In de jaren ’80 is aan het hoofdgebouw een nieuwe vleugel bijgebouwd voor woonzorgcentrum Monseigneur Blom van zorgorganisatie Beweging 3.0. Beide gebouwen voldoen niet meer en moeten aangepast worden om zware zorg te kunnen verlenen.

Bovendien was er de nadrukkelijke wens van de zusters van de Congregatie Zusters van Sint Jozef om het Moederhuis, de zorgwoningen en het acht hectare grote terrein terug te geven aan de maatschappij. De afnemende bezetting van het klooster maakt dat de zusters besloten hebben de locatie over te dragen. Niet zomaar dus, maar met de uitdrukkelijke opdracht om het terrein ten goede te laten komen aan de samenleving en dat hun gekoesterde gedachtegoed doorgeven wordt.

Beweging 3.0

Van Wijnen Projectontwikkeling heeft samen met de architecten van AG NOVA en de stedenbouwkundigen van Vollmer & Partners een plan uitgewerkt om het Moederhuis geschikt te maken voor zorgappartementen voor zorgorganisatie Beweging 3.0. Daarnaast is met Omnia Wonen, Beweging 3.0 en Bijzondere Plekken het voortouw genomen om tot een visie te komen op het hele gebied. De ruimtelijke hoofdstructuur van het Moederhuis blijft intact en leent zich goed voor zorg. Het gebouw heeft een omsloten binnenplaats met daaromheen een rondgang en daaraan verschillende kamers. In de nieuwe situatie komen hier per verdieping 12 appartementen, die samen een woongroep vormen.

De kloostergang krijgt een overkapping, waardoor mensen er het gehele jaar gebruik van kunnen maken.

Overkapping

Johan Timmer, directeur Renovatie en Transformatie bij Van Wijnen: “We zijn inmiddels begonnen om het kloostergebouw om te vormen tot een plek met 24 zorgappartementen. Het kloostergebouw heeft een kapel en een binnentuin. De kloostergang krijgt een overkapping, waardoor mensen er het gehele jaar gebruik van kunnen maken.” Jeroen Osendarp van AG NOVA Architecten vult aan: “Je verlengt er de seizoenen mee. En mensen kunnen zelfstandig en veilig rondlopen”.

De hoge plafonds, fraaie trappenhuizen en hoge ramen die horen bij dit monument, blijven behouden bij de transformatie. Samen met monumentenzorg heeft AG NOVA Architecten gezocht naar een juiste en verantwoorde inpassing waarbij de kwaliteiten worden behouden en optimaal benut.

Monumentaal

Een andere uitdaging is om zorgvuldig met het monumentale karakter om te gaan. Monumentenzorg is nauw betrokken bij de transformatie, waardoor onder andere de hoge plafonds, fraaie trappenhuizen en hoge ramen die horen bij dit monument, behouden blijven. “Het is niet voor niets een rijksmonument. De deuromlijsting is bijvoorbeeld monumentaal. Daar past geen ziekenhuisbed door. Dus zoek je naar creatieve mogelijkheden om de deur te behouden en er toch voor te zorgen dat de medewerkers hun werk kunnen doen. Dat geldt ook voor de hoge plafonds. Hoe combineer je dat in combinatie met tilliften”, aldus Osendarp.

Ook de nieuwe vleugel die in de jaren ’80 van de vorige eeuw is bijgebouwd voor woonzorgcentrum Monseigneur Blom van zorgorganisatie Beweging 3.0, wordt gerenoveerd.

Landgoed Blom

Zolang er nog geen officiële naam bekend is voor het omliggende terrein wordt dit Landgoed Blom genoemd. Met acht hectare bos, akkers, weilanden, een monumentaal klooster, kloostertuin, kapel en diverse bijgebouwen is Landgoed Blom een bijzondere plek met een dito verhaal. Een locatie waar natuur, zorg en historie hand in hand gaan.