Transformatie Ringpark-kantoor naar duurzaam multifunctioneel gebouw

Artikel delen

Projectontwikkelaar Boelens de Gruyter en Dura Vermeer Renovatie Midden West werken samen aan een bijzonder stukje gebiedsontwikkeling in het Rembrandtpark in Amsterdam. Het voorheen bekende Ringpark-gebouw in het stadspark wordt getransformeerd van gedateerd kantoorgebouw tot een duurzaam en multifunctioneel pand voor de gehele omgeving. Vastgoedontwikkelaar Marnix Beudeker van Boelens de Gruyter en Projectmanager Niels Kaaij van Dura Vermeer blikken terug én vooruit op hun succesvolle samenwerking.

Auteur: Harmen Weijer. Foto’s: HofmanDujardin/Dura Vermeer

Het Ringpark-kantoor wordt getransformeerd van gedateerd kantoorgebouw tot een duurzaam en multifunctioneel pand voor de gehele omgeving.

Op het gerevitaliseerde gebouw worden twee extra verdiepingen toegevoegd.

In opdracht van investeerder Round Hill Capital en vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter werkt Dura Vermeer Renovatie Midden West aan de herontwikkeling van het nieuwe Ringpark-gebouw, genaamd Rembrandt Park. “Een kantoorpand uit de jaren ’60 dat we volledig strippen en opnieuw opbouwen tot een gebouw met 25.000 vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak dat volledig aansluit bij de wensen van vandaag”, licht ontwikkelaar Marnix Beudeker toe. Het gebouw voldoet aan de hoge duurzaamheidambities van het BREEAM Excellent certificaat.

Duurzaam ontwikkelen

De ontwikkelaar noemt het een combinatie van renovatie en nieuwbouw. “Onze filosofie is om eerst te kijken naar wat een bestaand gebouw biedt en hoe je die mogelijkheden opnieuw kan inzetten. Dat is een veel duurzamere manier van ontwikkelen dan alles platgooien.” Beudeker somt in grote lijnen de plannen voor het gebouw op: er worden twee extra verdiepingen en een ondergrondse fietsgarage toegevoegd, alle kozijnen inclusief beglazing worden vernieuwd en het paviljoen aan de achterzijde wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. De begane grond krijgt met onder meer een restaurant, koffiebar en sportschool een publieke functie en biedt daarmee ruimte voor ontmoeting en synergie met de omgeving. De glazen puien, een groot terras aan het water, een nieuwe openbare passage onder het pand en een brug over de aangrenzende vijver moeten de letterlijke verbinding tussen het gebouw en de levendigheid van het park versterken.

Op de tekeningen zijn de toevoegingen te zien, zoals een groot terras aan het water en een brug over de aangrenzende vijver, die de letterlijke verbinding tussen het gebouw en de levendigheid van het park moeten versterken.

Bestemming voor de hele stad

“Het gebouw is nu heel erg gesloten richting de omgeving, terwijl het één van de grootste parken van Amsterdam als tuin heeft. De belangrijkste kwaliteit die we willen toevoegen is dat dit pand de relatie aangaat met de omgeving”, legt Beudeker uit. In het ontwerp van architectenbureau HofmanDujardin staat transparantie dan ook centraal. Beudeker: “Het wordt meer dan een kantoorgebouw, het moet een bestemming worden voor de hele omgeving. De transformatie van het oude Ringpark-gebouw maakt onderdeel uit van een groter stuk gebiedsontwikkeling. We willen het hele park opnieuw op de kaart zetten en waarde brengen voor de stad. Het gebouw zal fungeren als verbinding tussen de stadsdelen Oud-West en Nieuw-West.”

Uitdagend proces

De bouwteamfase was volgens projectmanager Niels Kaaij van Dura Vermeer ‘uitdagend’. De technische omschrijving is namelijk gezamenlijk opgesteld. “Er was geen duidelijk vertrekpunt waarop wij konden gaan ramen. We hebben met Boelens de Gruyter een gezamenlijk proces gevolgd en op basis daarvan zijn wij gaan ramen. Het was een uitdaging dit als opdrachtgever en aannemer goed matchend te krijgen.” Ook de combinatie van renovatie en nieuwbouw was volgens Kaaij uitdagend: “De moeilijkheid schuilt in wat je moet doen om het gebouw op het gewenste niveau te krijgen en of het project dan nog haalbaar is en matcht bij de gedachten van de opdrachtgever. Daar moet je samen uitkomen.”

De begane grond krijgt met onder meer een restaurant, koffiebar en sportschool een publieke functie en biedt daarmee ruimte voor ontmoeting en synergie met de omgeving.

Teamwork

En dat is gelukt. Beudeker blikt terug: “Wat mij bijstaat van de bouwteamfase is de continue bereidheid naar elkaars belangen te luisteren en samen een oplossing te vinden. Bij beide partijen was er nadrukkelijk de commitment om hier een gezamenlijk succes van te maken.” Volgens Kaaij van Dura Vermeer was de succesfactor in de samenwerking de hoeveelheid communicatie. “We hebben, net als Boelens de Gruyter, ons intrek genomen in het gebouw. De lijnen waren kort door de fysieke nabijheid waardoor de mate van gedetailleerdheid in de communicatie hoog was. Dat was een groot voordeel. We hebben het project samen als team realiseerbaar gemaakt.”

Lessen

Ondanks de fijne samenwerking, trekken beide partijen ook lessen uit hun aanpak. Beudeker: “De volgende keer wil ik bij de uitvraag een bouwpartner meer kaders kunnen meegeven, een duidelijkere scope zodat het vertrekpunt voor iedereen hetzelfde is.” Kaaij: “En ik wil langer blijven hangen om de scope goed te krijgen en dan pas gedetailleerd aan de slag gaan. Achteraf waren we overenthousiast en te veel bezig met detailelementen.”

Sinds november is de opbouw van de constructie voor de nieuwe verdiepingen gestart. De planning is strak: met het oog op de markt moet het pand eind 2022 opgeleverd worden zodat in 2023 de eerste bedrijven hun intrek kunnen nemen.