Ventileren met WTW zonder toevoerkanalen in bestaande bouw

Artikel delen

In de energietransitie blijft het belang van goede ventilatie helaas nog onderbelicht. Dit is niet alleen zonde voor het energieverbruik, maar vooral ongezond voor de bewoners. Nog te vaak wordt gestart met het isoleren en dichtmaken van de woning vóórdat er over ventilatie wordt nagedacht. Na de isolatiemaatregelen wonen de bewoners ineens in een ‘ballon’, waarin zich allerlei gassen en (fijn)stof kunnen ophopen. Hun enige oplossing is dan om de ramen weer te openen, waardoor alle isolatiemaatregelen teniet worden gedaan. Dit is niet alleen zonde, maar ook onnodig wanneer men start met goede ventilatie.

Ontwikkeld voor bestaande bouw

Om bewoners hierin te ondersteunen en eventuele drempels zoveel mogelijk weg te nemen, heeft Brink Climate Systems speciaal voor de bestaande bouw het Multi Air Supply systeem ontwikkeld. Dit ventilatiesysteem bestaat uit een WTW-unit zoals de Flair en een aantal kleinere ventilatoren (Indoor Mixfans) die bij de verblijfsruimtes geplaatst worden.

Geen toevoerkanaal

brink climate systemsEen toevoerkanaal is niet nodig, waardoor ook in bestaande woningen relatief snel en eenvoudig, zonder grote ingrepen, een compleet ventilatiesysteem met WTW gerealiseerd kan worden. De vaak al aanwezige afvoerkanalen in badkamer, toilet en/of keuken zijn voldoende. Het Multi Air Supply systeem draagt bij aan de energietransitie én de gezondheid van bewoners. Zo zorgt Brink Climate Systems voor een beter klimaat, buiten én binnen.

Brink Climate Systems
www.brinkclimatesystems.nl