Project in beeld

Artikel delen

Meer licht in provinciehuis Zuid-Holland na duurzame renovatie

Het provinciehuis van Zuid-Holland is met zijn bijna 50 jaar toe aan een duurzame vernieuwing. Om op het gebied van milieu, klimaat en de energietransitie het goede voorbeeld te geven, besloot de provincie alle bouwdelen van het provinciehuis energieneutraal te maken. Met de duurzame renovatie van het hoofdgebouw (gebouw C) is daarmee een start gemaakt.

Foto’s: Kuipers

Provinciehuis Zuid-Holland

Het hoofdgebouw uit 1975 is een ontwerp van architect Peutz en was toe aan modernisering. De bestaande gevels zijn voorzien van na-isolatie en nieuwe drievoudige beglazing.

Het hoofdgebouw uit 1975 is een ontwerp van architect Peutz en was toe aan modernisering. De inrichting sloot niet meer aan bij nieuwe werkprocessen en manieren van samenwerking. De renovatie leidt tot een hedendaags en energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken, in lijn met de ‘Green Citydeal EnergieRijk Den Haag’. Kuijpers realiseerde als hoofdaannemer deze duurzame renovatie in samenwerking met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis. We waren verantwoordelijk voor zowel bouw als techniek, inclusief 15 jaar onderhoud.

Het hoofdgebouw huisvest de Statenzaal, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Het pand was toe aan een fikse renovatie die meteen werd gecombineerd met het treffen van de benodigde verduurzamingsmaatregelen. Door bouwkundige aanpassingen is er meer licht het gebouw in gebracht, waardoor het werkklimaat sterk verbeterd is. Daarnaast is het volledig energieneutraal gemaakt met behulp van een broninstallatie, warmtepompen en zonnepanelen. Technisch en organisatorisch gezien was het hierdoor een flinke klus, omdat er gewerkt werd in een gebouw dat nog gedeeltelijk in gebruik was.

Raadzaal provinciehuis Zuid-Holland

Door bouwkundige aanpassingen is er meer licht het gebouw in gebracht, waardoor het werkklimaat sterk verbeterd is, zoals hier in de raadszaal.

Vergroten van functionaliteit

In het oorspronkelijke plan van architect Peutz was het hoofdgebouw gericht op het Malieveld. De hoofdingang bevond zich aan de Zuid-Hollandlaan. De afgelopen decennia zijn er diverse nieuwe gebouwen aan het complex toegevoegd. Hierdoor is een campus rondom het binnenplein ontstaan. De hoofdingang aan de Zuid-Hollandlaan is uiteindelijk verplaatst naar de pleinzijde. Daarmee is ook de opbouw en functionaliteit zoals Peutz die voorzien had, verloren gegaan.

Het nieuwe ontwerp herstelt deze opzet. Door de huidige Statenzaal en ontvangsthal te spiegelen, ontstaat weer een logische opbouw met optimale gebruiksmogelijkheden. Via de entree aan het plein komt men in een monumentale ontvangsthal en evenementenruimte.

De nieuwe hal is een energieke en uitnodigende plek waar burgers, ambtenaren en ondernemers elkaar ontmoeten en samenwerken. Via deze ontvangsthal komt men in Statenzaal. Door de nieuwe positie aan de Zuid-Hollandlaan krijgt de Statenzaal een visuele verbinding met de stad middels de glazen gevel in de voormalige entree. Door zicht op de democratie te bieden, wordt uitdrukking gegeven aan de transparantie van de politiek. De provincie Zuid-Holland onderstreept hiermee de ambitie om een verbinding met de burger aan te gaan en maakt hierbij slim gebruik van bestaande gebouwstructuren.

Installatieruimte provinciehuis Zuid-Holland

In combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) zorgt de bijna 1000 zonnepanelen op het dak er voor dat alle gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt.

Energieneutraal

Het gebouw vroeg om modernisering en de renovatie heeft dan ook geleid tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken. Naast de functionele ingreep rondom de Statenzaal, is de bestaande derde verdieping vervangen door een nieuwe, duurzame dakopbouw. Via lichtelementen in het dak, nieuwe vides en transparante vloeroplossingen filtert natuurlijk licht het hart van het gebouw in. Hiermee is de werkomgeving aanzienlijk verbeterd. De slimme positionering van de elementen houdt direct zonlicht buiten. Dit helpt opwarming binnenklimaat tegen te gaan en draagt bij aan vermindering van de koellast.

De bestaande gevels zijn voorzien van na-isolatie en nieuwe drievoudige beglazing. Op het nieuwe dak zijn 996 PV-panelen geplaatst. In combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) zorgt dit er voor dat alle gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Materialen zijn zo veel als mogelijk hergebruikt. Op deze manier zijn de bestaande hardhouten kozijnen gehandhaafd, zijn de bestaande luchtbehandelingskasten gereviseerd en is de staalconstructie van het oude dak hergebruikt voor het nieuwe dak. Eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde, circulaire herkomst.

Kuijpers realiseerde als hoofdaannemer deze duurzame renovatie in samenwerking met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis. Kuipers is verantwoordelijk voor zowel bouw als techniek, inclusief 15 jaar onderhoud.

RenovatieTotaal