Zonne-energie verplicht in herziene Energieprestatie gebouwen (EPBD)

Artikel delen

De herziene richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen is aangenomen. Verplichte deadlines voor renovatie zijn daarin afgezwakt. Maar op het gebied van zonne-energie gaat het juist sneller. Bij nieuwbouw en renovatie wordt zonne-energie vanaf 2027 een verplichting.

Zonnepanelen op een schuindak

De lidstaten hebben afgesproken dat de installatie van zonne-energie vanaf 2027 verplicht voor utiliteitsgebouwen in de herziene Energieprestatie gebouwen (EPBD). Voor bestaande publieke gebouwen groter dan 2000m2 ligt die datum op het jaar 2028. Voor nieuwe woningen en parkeerplekken gaat de verplichting in op het jaar 2030.

Voorwaarde is wel dat de installatie van zonne-energie technisch, functioneel en economisch wel haalbaar is. De maatregel ligt in lijn van het kabinetsbeleid om daar waar mogelijk zonne-energie in te zetten.

In maart stemde het Europees Parlement in met de herziene Energieprestatie gebouwen (EPBD), op 12 april volgde de Europese Raad, waardoor het besluit nu is aangenomen. Weliswaar met een paar wijzigingen, mede aangedragen door minister De Jonge van Binnenlandse Zaken.

Verplichte renovatie vooruit geschoven

Een van de afzwakkingen gaan over de verplichting van woningeigenaren voor renovatie. De verplichting voor het de eigenaar is eruit gehaald. Per lidstaat mag de aanpak nu verschillen, op voorwaarde dat de streefcijfers per land wel worden gehaald.

Ten opzichte van 2020 moeten huizen in 2030 nu 16% energiezuiniger worden en in 2035 loopt dat op naar 20-22%. Meer dan de helft van de afname (55%) moet komen uit de renovatie van de 43% slechtst presterende woningen.

Er is ook meer beleidsvrijheid voor lidstaten voor Zero Emission Building. Er waren vaste ZEB-standaarden, maar ook hiervoor geldt: het gaat om het einddoel. Verschillende opties voor energievoorziening zijn nu toegestaan binnen de standaard, zoals energieopwekking op het eigen perceel of afkomstig van gemeenschappen, warmtenetten of landelijke netwerken.

Nieuwbouw klaar voor zonne-energie in 2026

Verder is een nieuwe beleidsmaatregel dat nieuwbouw verplicht moet worden voorzien van, óf voorbereid moet worden op zonne-energie. Bijvoorbeeld in ontwerp, bij locatiebepaling en bouw.

Er komt geen Europees energielabel, maar wel is een sjabloon vastgesteld voor de hele EU. Uitbreiding daarop is de introductie van label A0 voor gebouwen die voldoen aan de Zero Emission standaard. Ook kunnen lidstaten label A0 introduceren voor gebouwen die beter presteren dan Zero Emission Buildings. De nationale berekeningsmethodiek voor het energielabel in Nederland blijft in de huidige vorm bestaan, met de genoemde uitbreidingen dus.

De cv-ketel kan nog ongestraft blijven hangen. Aanvankelijk werden lidstaten verplicht om in 20240 alle cv-ketels te hebben vervangen. Dit wordt geen plicht, maar een ambitie.

Nederland heeft zich verzet tegen de bepalingen over het binnenmilieu van gebouwen, omdat dit in dit voorstel een vreemde eend in de bijt is, naast bepalingen over energieprestatienormen. Aangezien lidstaten een compromis hebben gevonden over afzwakking hiervan, is Nederland akkoord.

Nederland – en alle andere lidstaten – krijgen twee jaar om de nieuwe regels in de wetgeving te verankeren.

Bron: KUBR