Remeha opent grootste warmtepompfabriek van Nederland

Artikel delen

Remeha heeft in augustus officieel haar nieuwste warmtepompfabriek in Apeldoorn geopend. Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) waren bij de opening aanwezig. In deze grootste warmtepompfabriek van Nederland lopen dit jaar nog 50.000 hybride warmtepompen van de band. Vanaf volgend jaar kan de productiecapaciteit worden opgeschaald naar 140.000 exemplaren. Het realiseren van productiecapaciteit is een belangrijke voorwaarde voor het versnellen van de energietransitie.

warmtepompen

De fabriek in Apeldoorn, waar 100 werknemers werken, richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt, waarna België en Duitsland volgen. Hybride warmtepompen worden internationaal steeds meer toegepast, met name in de bestaande bouw. CV-ketel en warmtepomp werken hierbij samen om zo efficiënt mogelijk te voorzien in warmte en warm water. Uit recent praktijkonderzoek in ons land, in 120 uiteenlopende type woningen, bleek een gemiddelde reductie van het gasverbruik van 75% en een totale jaarlijkse besparing van bijna € 1.000,- per woning mogelijk (uitgaande van energietarieven volgens het prijsplafond).

Leveringsachterstanden ingelopen

Arthur van Schayk, algemeen directeur van Remeha: “De opening van deze fabriek zal de beschikbaarheid van hybride warmtepompen in de Nederlandse markt aanzienlijk gaan helpen. In september verwachten wij de leveringsachterstanden helemaal te hebben ingelopen.”

Substantiële opschaling van de productiecapaciteit van warmtepompen is onderdeel van het ‘Actieplan Hybride Warmtepompen 2022 – 2024’. Hierbij spannen overheid en industrie zich in om de productiecapaciteit op te schalen en tegelijkertijd de productiekosten te verlagen, de gemiddelde installatietijd te verkorten en een groei van het aantal installateurs te realiseren. Ook worden publiekscampagnes ingezet om de informatievoorziening aan consumenten te verbeteren.

Per 1 januari 2026 worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van een cv-ketel gekozen dient te worden voor een duurzamer alternatief, bijvoorbeeld de combinatie van cv-ketel met een hybride warmtepomp.

warmtepompen

Grotere installatiecapaciteit noodzakelijk

Nu de beschikbaarheid van warmtepompen op orde is, vormt de installatiecapaciteit een bepalende factor in de versnelling van de energietransitie. Remeha traint jaarlijks meer dan 5.000 installateurs om hen te helpen de warmtepompen zo efficiënt mogelijk te kunnen installeren. Bij de ontwikkeling van nieuwe warmtepompen speelt een hoge mate van efficiency en gemak tijdens installatie en inbedrijfstelling een steeds belangrijkere rol.

In Nederland verwacht Vereniging Warmtepompen over 2023 een groei van 60% tot 170.000 exemplaren in de woningbouw. Warmtepompen spelen een belangrijke en groeiende rol in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

warmtepompen