Richtlijn voor energieopslagsystemen gepubliceerd

Artikel delen

We maken steeds vaker gebruik van energieopslagsystemen met lithium batterijen. Om dit op een verantwoorde manier te doen, is in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 37-1 ontwikkeld door een team van experts vanuit bedrijfsleven en overheden. Na een uitgebreid en zorgvuldig proces en goedkeuring door de PGS-stuurgroep, is nu het document als definitief concept gereed voor publicatie.

Energieopslag

PGS 37-1 richt zich specifiek op de veiligheid van lithiumhoudende energiedragers en de juiste toepassing ervan in een Energie Opslag Systeem (EOS). PGS 37-1 zorgt voor uniforme maatregelen, wat essentieel is gezien de snelle opkomst van EOS’en in zowel de industrie als de woonomgeving. PGS 37-2 over opslag van lithiumhoudende energiedragers sluit aan op dit eerste deel en zal binnenkort worden gepubliceerd.

De afgelopen jaren is er een aanzienlijke toename geweest in het gebruik van Energie Opslag Systemen met lithium batterijen. Helaas brengt dit ook gevaren met zich mee, met name wanneer er brand uitbreekt en daardoor giftige gassen vrijkomen. Mede omdat er momenteel nog maar beperkte wet- en regelgeving is, is besloten om een PGS-richtlijn op te stellen voor dit onderwerp.

De Richtlijn PGS 37-1 voor de veilige opslag van elektriciteit in Energie Opslag Systemen gaat over hoe je op een veilige manier met ‘grote batterijen’ moet omgaan. Deze batterijen bestaan uit gekoppelde lithiumbatterijen die worden gebruikt om energie op te slaan en vervolgens elektriciteit te leveren. Ze worden bijvoorbeeld door bewonersverenigingen gebruikt om zonne-energie op te slaan, terwijl energiemaatschappijen ze gebruiken om windenergie op te slaan of schommelingen in het elektriciteitsnet te stabiliseren. Vanwege het risico op een zogeheten thermal runaway, een brand die zich voordoet in de energiedrager en niet zomaar te stoppen is, kunnen ze potentieel gevaarlijk zijn. Daarom is het van cruciaal belang om ze op de juiste manier toe te passen.

Nu de PGS is vastgesteld door de PGS-stuurgroep en gepubliceerd is, kan deze vervolgens worden goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). Verwachting is dat deze goedkeuring dit najaar plaatsvindt.

Op de PGS-website is meer informatie over PGS 37-1 te vinden: klik hier.