Belangrijke update voor ISSO-publicatie 74 over thermisch binnenklimaat

Artikel delen

Wie in Nederland het thermisch binnenklimaat in utiliteitsgebouwen wil bepalen, gebruikt daarvoor in de meeste gevallen de kennis uit ISSO-publicatie 74. Deze methode bevat privaatrechtelijke eisen voor de bovengrenzen van de binnentemperatuur die in temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TO-berekeningen) worden gebruikt.

CoverIn 2014 vond de laatste herziening van ISSO-publicatie 74 plaats. Sinds die tijd is er veel ervaring opgedaan met de ATG-methode. Ook zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de dynamische aspecten van het thermisch comfort en de geldigheid van kwaliteitsklassen zoals die in de ISSO-publicatie 74 staan. Een grondige herziening van deze methode is dan ook vereist om deze inzichten te verwerken.

Onderzoeksresultaten verwerken

Het doel van een geactualiseerde versie van ISSO-publicatie 74 is dan ook dat de resultaten uit recent onderzoek (van onder meer TKI, DYNKA, Binnenklimaat en Adaptief Thermisch Comfort, Kurvers en Leijten) erin worden opgenomen. Verder zullen wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 die per 1 januari 2024 in werking treden in de publicatie terug te zien zijn. Ook willen we wijzigingen in Europese normensets rondom binnenklimaat en harmonisatie van begrippen erin verwerken, evenals systeemeisen uit de EPBD die gelden bij toepassing van lokale koeling met ruimteregeling. Daarnaast zijn er updates van de NTA 8800 die nog niet met de kennis in deze publicatie corresponderen.

Een extra doel bij de actualisatie van ISSO-publicatie 74 is het opstellen van een plan voor de herziening van ISSO-publicatie 32. Ook deze zal in de toekomst een update moeten krijgen omdat hierin de uitgangspunten staan voor de temperatuuroverschrijdingsberekeningen. Deze publicatie is nog uit 2010 en ongetwijfeld moeten ook hierin bepaalde getallen worden aangepast. Dit wordt opgepakt in een separaat project.