Provincie stelt 2 miljoen euro extra beschikbaar voor cultureel erfgoed in Zeeland

Artikel delen

Met dat bedrag worden onder andere boerderijen, kerken en molens opgeknapt, er komt meer aandacht voor het behouden van historische ambachten en er wordt ingezet op het beter zichtbaar maken van Zeeuws Erfgoed. Dit is een greep uit de activiteiten van het nieuwe bestedingsprogramma Erfgoed 2024 – 2027 dat op 23 januari werd vastgesteld door de Provincie Zeeland.

Molen

Naast de bestaande middelen trekt de Provincie de komende jaren extra geld uit (2 miljoen euro per jaar) om Zeeuws erfgoed een impuls te geven. Cultuur verbindt en is een belangrijke drager van de regionale identiteit. Maar ook in Zeeland staat, net als in de rest van Nederland, erfgoed onder druk. Dit komt onder andere doordat Rijksmonumenten niet goed worden onderhouden of te laat worden onderhouden. Ook moeten (archeologische) monumenten, vanwege ruimtegebrek, wijken voor andere ruimtelijke projecten. Bovendien is er een tekort aan vrijwilligers om erfgoed in stand te houden en steeds meer kennis verdwijnt.

Verhaal van Zeeland

Zeeland kent een rijke geschiedenis: Romeinen, Vikingen, Friezen, Vlaamse en Hollandse Graven, Spaanse Keizers en overzeese koloniën zijn slechts een paar voorbeelden. Door haar ligging aan de mond van de Schelde is Zeeland al meer dan tweeduizend jaar een centrum van menselijke activiteit die heeft geleid tot onze rijke Zeeuwse cultuur. Dit zien we terug in unieke gebouwen, archeologische sites, typerend kledingstukken, dialecten/streektalen, gebruiken of plaatsnamen. Als dit verhaal beter wordt geuit op lokaal én op provinciaal niveau, gaat erfgoed leven.

Bestedingsprogramma

Het doel van het bestedingsprogramma is zorgen voor een breder gedragen en beter gebruikt erfgoed. Er wordt de komende jaren ingezet op het besef van waarde van erfgoed, ervoor zorgen dat de basis op orde komt en vernieuwing en verbreding van erfgoed. Naast extra subsidies voor gebouwd erfgoed en aandacht voor oude ambachten, wordt geïnvesteerd in archeologie. Er komt meer archeologisch onderzoek op plekken in Zeeland die eerder niet voor de hand lagen en een impuls voor de digitale toegankelijkheid van het archeologisch depot. Ook is het zichtbaar maken van erfgoed een belangrijk onderdeel uit het bestedingsprogramma. Zo komt er meer geld beschikbaar voor participatie, educatie en communicatie.

Gedeputeerde cultureel erfgoed Harry van der Maas: “Ik vind het belangrijk dat we de komende jaren kunnen investeren in Zeeuws cultureel erfgoed, dit is ook afgesproken in ons coalitieakkoord ‘Met Zeeland, voor Zeeland’. Ik ben blij dat we door de extra middelen onder andere mensen kunnen helpen met de instandhouding van beeldbepalende gebouwen en tegelijk inzetten op de toegankelijkheid van al het moois dat Zeeland op het gebied van erfgoed te bieden heeft!”

Bron: Provincie Zeeland