Maak kennis met waterstof

Artikel delen

De noodzaak om over te schakelen naar duurzame energiebronnen is bekend. Maar waar en hoe gaan we de duurzame energie op een economisch verantwoorde manier produceren en distribueren? Waterstof is tegenwoordig regelmatig in het nieuws als alternatieve energiedrager. Grote partijen zoals energieproducenten, netbeheerders en fabrikanten stellen zichzelf doelen voor de toepassing en het gebruik van waterstof. En ook kleinschalige projecten in wijken krijgen steeds meer vorm.

Waterstof

Waterstof is geen energiebron, maar kan een energiedrager zijn: een stof waarin energie is opgeslagen, die bij verbranding weer vrijkomt. Hierdoor kan het behalve als groene energiedrager, geproduceerd met duurzame energie afkomstig van hernieuwbare bronnen, ook als opslag van energie worden toegepast. Bijvoorbeeld wanneer de opwekking van zonne-en windenergie niet aansluit bij de vraag. In de industrie is waterstof al een gangbare toepassing, maar in de gebouwde omgeving staat het gebruik en de toepassing van waterstof nog aan het begin van een enorme groei en schaalvergroting.

Toekomst

Steeds meer installatietechnici, van adviseurs, ontwerpers, installateurs en monteurs, gaan waterstof de komende jaren tegenkomen in hun dagelijkse werkzaamheden. Om medewerkers in de installatietechniek voor te bereiden heeft TVVL de cursus Waterstof in de Gebouwde Omgeving ontwikkeld. Je maakt kennis met onderwerpen als chemische eigenschappen, rol in de energietransitie, systeemintegratie, wet- en regelgeving en veiligheid.

De cursus ‘Waterstof in de gebouwde omgeving’ is al eerder door TVVL meerdere keren georganiseerd en wordt erg goed ontvangen. Cursisten geven de cursus gemiddeld een 8. Zeker de inhoud van de cursus en de docenten scoren hoog. De eerstvolgende datum voor deze cursus is op 14 mei 2024.

Meer info: www.tvvl.nl/cursussen