Basiskennis installateurs onmisbaar voor deelname fabrikantenopleiding

Artikel delen

Nederland staat voor de uitdaging 20.000 tot 25.000 medewerkers in de installatiebranche bij te scholen met betrekking tot warmtepompen. Techniek Nederland, NVKL en opleidingsfonds Wij Techniek hebben een vakmanschapsstructuur ontwikkeld, waar zes functieprofielen m.b.t. warmtepompen onderdeel van zijn. Dit zijn: Monteur, Eerste Monteur, Eerste Monteur All-electric, Eerste Monteur Service en Onderhoud, Ontwerper en Adviseur en Werkverantwoordelijke. Hiervoor is een uitvoeringsstructuur gerealiseerd, waarmee medewerkers van de installatiebedrijven kunnen worden getoetst en een bewijs van vakbekwaamheid ontvangen van de branche.

Zonnepanelen op daken

Op dit moment zien veel fabrikanten dat het kennisniveau van installateurs die deelnemen aan de fabrikantenopleidingen heel divers is. Soms ontbreekt de minimale kennis die nodig is om in te stromen op een basisniveau bij de fabrikant. Dit is een belemmering bij het geven van de cursussen en remt de ontwikkeling van deelnemers die wel een basis-kennisniveau hebben. Daarom zijn enkele leden van Vereniging Warmtepompen in gesprek gegaan met de ontwikkelaars en projectleiders van de eerder genoemde vakmanschapsstructuur, om samen te kijken hoe dit probleem samen kan worden opgelost.

Minimaal kennisniveau ontwikkelen

Het doel is om een minimaal kennisniveau te ontwikkelen voor deelnemers aan de fabrikantencursussen. Het heeft de voorkeur dat dit minimale kennisniveau aantoonbaar is door bijvoorbeeld een toetsing, gevolgd door een bewijs van vakbekwaamheid voor het minimale instapniveau.

De groep leden die hier nu actief mee is gaat de volgende zaken oppakken:

(1) Het definiëren van het minimaal benodigde basisniveau voor de monteur;
(2) Het toetsen van de inhoud van fabrikantentrainingen aan de eindtermen van de vakmanschapsstructuur;
(3) Het bepalen van de minimaal vereiste basiskennis m.b.t. ontwerp, met een focus op kleine bedrijven;
(4) Bepalen hoe we het een en ander gaan toetsen en registreren.

Bron: Techniek Nederland