Netcongestie-arm bouwen met een bodemenergie warmtepomp

Artikel delen

In de actuele problematiek rondom netcongestie, wordt de warmtepomp onterecht in een negatief daglicht gezet. Met een nieuwe whitepaper laat Climate for life groep zien dat de keuze voor een bodemenergie warmtepomp juist een oplossing kan zijn om netcongestie tegen te gaan.

Vogelvlucht wijk

Ondersteund door monitoringsdata van vele duizenden warmtepompen kan Climate for life aantonen dat het verwarmen, koelen en van warm water voorzien van een all-electric woonwijk, met een bodemenergie warmtepomp netcongestie-arm kan plaatsvinden. Het is voor het eerst dat het moederbedrijf van Itho Daalderop en Klimaatgarant deze data publiceert.

Innovatieve oplossingen voor Netcongestie

Zowel de energietransitie als de warmtetransitie hebben impact op de energie-infrastructuur en netcapaciteit. Netcongestie vormt een urgent probleem voor energienetwerken. Netbeheerders investeren daarom de komende jaren volop in het uitbouwen van het stroomnet. Dit is essentieel om beide transities mogelijk te maken.

In de tussentijd zet Climate for life, met haar dochterbedrijven Itho Daalderop en Klimaatgarant, in op all-electric nieuwbouwwijken met slimme binnenklimaatoplossingen die het stroomnet beter benutten. De bodemenergie warmtepomp is hier een goed voorbeeld van. Kijkend naar benodigd vermogen komt deze warmtepomp als voorkeursoplossing uit de bus. Het bedrijf benadrukt dat het resultaat nog beter is wanneer in het ontwerp van de woning en bij de warmtepompselectie de juiste keuzes worden gemaakt. Daarbij is het essentieel om rekening te houden met de Trias Energetica, door bijvoorbeeld balansventilatie of warmteterugwinning uit douchewater toe te passen.

Opgegeven piekvermogen aanzienlijk beperken

Netcongestie kan op alle spanningsniveaus in het elektriciteitsnet voorkomen. Met oog op congestie op het laagspanningsnetwerk, gaat het in het kader van all-electric nieuwbouwwijken al gauw over de elektriciteitsvraag. Hierbij heerst onterecht het idee dat het aansluitvermogen van warmtepompen, als oplossing voor zowel het verwarmen en koelen van de woning als het verzorgen van warm tapwater, een negatieve impact op netcongestie heeft. Sterker nog, dat een warmtepomp evenveel of meer aansluitvermogen nodig heeft dan een elektrische auto.

Deze aannames leiden ertoe dat aannemers en projectontwikkelaars in hun aanvraag voor het aansluiten van een bepaald project bij de netbeheerder, soms de verwachte piekvermogensbehoefte zeer conservatief (en dus erg ruim) invullen. Dat is zonde, want hierdoor komen nieuwbouwprojecten soms onnodig stil te liggen. Wanneer aanvragers beschikken over de informatie uit de nieuwe whitepaper van Climate for life, kunnen zij het opgegeven piekvermogen in een aanvraag voor een netaansluiting aanzienlijk beperken en nauwkeuriger invullen. Dit biedt ruimte voor het doorgang laten vinden van vaak hoognodige nieuwbouwprojecten.

Download de whitepaper

Cover whitepaperDe whitepaper ‘Netcongestie-arme nieuwbouwwijken’ met daarin de exacte uitleg over de toepassing van de Trias Energetica, een uitgebreide onderbouwing en monitoringsdata van Climate for life groep kunt u downloaden op de website: https://climateforlife.nl/whitepaper/netcongestie-arme-nieuwbouwwijken.