Verbouwingen terug op pre-covid niveau

Artikel delen

De bouwsector is voortdurend aan allerlei ontwikkelingen onderhevig. Kijk alleen al naar de afgelopen vijf jaar. De grootste bepalende factor in die tijd is het woningtekort geweest. Hierdoor waren meer mensen genoodzaakt hun eigen woning aan veranderde woonwensen – onder meer door het vele thuiswerken gedurende de coronapandemie – aan te passen, in plaats van te verhuizen. Hoe staat het er nu voor met de verbouwwoede, en wat lijken trends de komende tijd te worden?

Maatschappelijke ontwikkelingen die de renovatiebranche hebben beïnvloed

Vooral tijdens de coronapandemie was de vraag naar verbouwingen extra hoog. Veel mensen hadden opeens een thuiskantoor nodig en merkten onvolkomenheden meer op. Intussen heeft iedereen die toen iets wilde laten verbouwen dat wel gedaan. Dit zien we terug in een teruggelopen aantal zoekopdrachten online naar bepaalde verbouwingen. Uit data die is aangeleverd door huis- en tuinspecialist Homingxl.nl blijkt dat mensen minder vaak informatie zoeken over onder meer een aanbouw, badkamer verbouwen en nieuwe keuken.

De koopkracht van velen is de afgelopen jaren afgenomen vanwege de gestegen inflatie. Hierdoor lijken mensen prijsbewuster te worden. Mensen die bijvoorbeeld zoeken naar informatie over een nieuwe badkamer of keuken, combineren de zoekterm opvallend vaak met ‘prijs’. Daarnaast lijken mensen ook meer op zoek te zijn naar lowbudget- en lowkey-oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het wrappen van een keuken (de keukenkastjes voorzien van een folie voor een andere uitstraling), in plaats van een geheel nieuwe keuken of een (gedeeltelijke) verbouwing ervan.

Vooruitzichten voor de renovatiebranche

Dat mensen minder vaak online informatie zoeken over specifieke verbouwingen is geen reden tot paniek. Er zijn namelijk ook allerlei ontwikkelingen die de komende jaren de vraag naar renovaties op peil houden. Ten eerste is er de nieuwbouw die zorgt voor doorstromers. Er wordt intussen op allerlei manieren gekeken hoe de krapte op de woningmarkt verminderd kan worden, en hoe zo snel mogelijk honderd duizenden nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. In 2024 wordt nog een kleine krimp voorspeld van het aantal woningen, maar de nieuwbouwmarkt zal naar verwachting vanaf 2025 aantrekken.

Daarnaast bevinden we ons middenin de energietransitie. Hoewel onder meer uit het concept-hoofdlijnenakkoord van het mogelijke nieuwe kabinet bleek dat bijvoorbeeld de verplichting tot minstens een hybride warmtepomp bij vervanging van een cv-ketel vanaf 2026 van de baan is, zijn er stabiele vooruitzichten vanwege de wens of de noodzaak energiebesparende en energieopwekkende maatregelen te nemen.

Marges onder druk door stijgende lonen en materiaalkosten

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen onderhouds- en renovatiebedrijven voortdurend op zoek te zijn naar de juiste balans. Hoewel de vraag op peil lijkt te blijven vanwege de energietransitie staan de marges onder druk vanwege stijgende lonen en materiaalkosten, en prijsbewustere klanten. Om de prijzen niet te veel te hoeven verhogen voor klanten, is het onder meer nodig goed in de gaten te houden welke materialen je nodig hebt en hoe je deze zo goedkoop mogelijk aan kunt schaffen.