Nieuwe opleiding Elektrotechnische Installatieconcepten Netcongestie

Artikel delen

In de nieuwe TVVL post-hbo opleiding Elektrotechnische Installatieconcepten en Netcongestie leer je over nieuwste technologieën, wet- en regelgeving en hoe je oplossingsgericht met netcongestie moet omgaan. Je ontwikkelt vaardigheden op het gebied van duurzaamheidsoplossingen, energieopslag- en netcongestie-oplossingen.

Installatie

De energietransitie vormt een enorme uitdaging. De vraag naar energie groeit en de disbalans tussen vraag en aanbod wordt groter. Daardoor is er dringend behoefte aan oplossingen, zoals het anticiperen op congestieproblemen in het elektriciteitsnet en het waarborgen van een betrouwbare en veilige stroomvoorziening. Het vinden van betrouwbare, kostenefficiënte en duurzame energievoorzieningen is cruciaal. De wereld wordt steeds afhankelijker van deze technologieën, waardoor de behoefte aan kennis en expertise toeneemt.

De opleiding focust op de complexiteit van laagspanning in bedrijfsinstallaties. Je leert omgaan met het energieflexibiliteitspotentieel van een gebouw, peak-shaving en energiemanagement. Ook onderwerpen als duurzame energieopwekking, efficiënte energieopslag en het voorkomen van congestie-vraagstukken en overbelasting komen aan bod. Je wordt opgeleid om een leidende rol te spelen in de energietransitie, waarbij je de uitdagingen begrijpt op diverse niveaus zoals woningbouw, wijken, utiliteitsgebouwen en industrie. Na afronding ben je een waardevolle gesprekspartner en adviseur voor installateurs, adviseurs, energiebedrijven en opdrachtgevers.

Na afronding van de opleiding:

  • ben je in staat het energieflexibiliteitspotentieel van een gebouw en installatie te bepalen;
  • begrijp je hoe energieopslag en DSM-oplossingen kunnen bijdragen aan gebouwgebonden (BENG/WENG) duurzaamheidsdoelstellingen;
  • ken je specifieke congestie- en energiebehoefte uitdagingen, analyseer je oorzaken en leer je ontwerpoplossingen bedenken, voor bedrijfsinstallaties in de utiliteit en industrie, maar ook voor de woningbouw of op wijkniveau;
  • ken je technische principes in relatie tot de wisselwerking en integrale aanpak tussen verschillende soorten energieopslagsystemen;
  • ontwerp je duurzaamheidsoplossingen en adviseer je geschikte energieopslag- en netcongestie-oplossingen met in achtneming van specifieke wet- en regelgeving;
  • beoordeel en selecteer je kosteneffectieve oplossingen voor energieopslag en netcongestie;
  • kun je een zelfvoorzienend gebouw ontwerpen;
  • ben je een waardevolle gesprekspartner bij vraagstukken over energieopslag en netcongestie-oplossingen.

Heb je interesse om de opleiding ‘Elektrotechnische Installatieconcepten Netcongestie’ te volgen? Deze opleiding start voor het eerst op 19 september 2024. Aanmelden of een (gratis) optie nemen kan via www.tvvl.nl/cursussen.