Hellend dak uitvlakken én isoleren in één handeling

Artikel delen

Het na-isoleren van oude hellende daken kan een lastige opgave zijn. Wat doe je als het dakbeschot doorhangt? Hoe ga je om met een eventuele oude isolatielaag? Vragen waarvoor IsoBouw een praktische oplossing heeft met SlimFix RenoTwin.

Isolatie

SlimFix RenoTwin is een constructief sterke isolatieplaat die vrijdragend gemonteerd kan worden, dankzij het gebruik van stelschroeven. Naast het isoleren wordt het dak ook meteen uitgevlakt. Drie ingelijmde houten regels geven het element extra constructieve sterkte, waardoor o.a. gootoverstekken eenvoudig te realiseren zijn. De messing/groef-verbinding voorkomt warmtelekken. De platen kunnen gratis uitgevoerd worden met een gootdetail en/of nokafschuining. Ook kunnen er fabrieksmatig voorzieningen aangebracht worden voor een eenvoudige realisatie van een kopgeveloverstek en/of voor de opvang van vogels.

Plaatsing daklatten op isolatie

Toepassing PV-systemen of groendaken

Steeds meer mensen kiezen ook bij renovatie voor de toepassing van PV-systemen en/of groendaken. SlimFix RenoTwin Solar is een aanvullende variant die speciaal daarop is afgestemd. Doorgebogen daken worden weer mooi strak, een absolute voorwaarde voor de montage van PV-systemen.

Op de isolatieplaten wordt in het werk, zonder extra timmerwerk, een door IsoBouw ontwikkelde waterkerende onderlaag aangebracht. Hiermee wordt de dakconstructie volkomen waterdicht. De vormgeving van de onderlaag zorgt voor een gegarandeerde ventilatie van de onderconstructie en een optimale ventilatie en koeling van de zonnepanelen. Dit verlengt de levensduur van de dakconstructie en verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

Groen dak met zonnepanelen

Isolatie met de beste milieuprestatie

IsoBouw levert isolatiematerialen met veelal de laagste MilieuKostenIndicator (MKI). De MKI wordt berekend naar aanleiding van een levenscyclusanalyse (LCA) en geeft de mate aan milieubelasting van een product weer. Hoe lager de MKI hoe beter dit is voor het milieu.

Een ander belangrijke milieu-eenheid die voortkomt uit de LCA is de Global Warming Potential. Deze wordt uitgedrukt in een hoeveelheid kilogram CO2-uitstoot. De mate waarin een product recyclebaar is en/of bestaat uit gerecycled materiaal, heeft veel impact op de MKI en de GWP. IsoBouw scoort bij beide waardes, mede vanwege haar recyclingactiviteiten, veelal de beste milieuprestatie.

De grafieken geven de scores weer van SlimFix RenoTwin in vergelijking tot alternatieve producten. Bezoek de site van IsoBouw voor meer informatie.

Grafiek MKI- en C02-scores

* Bij toepassing op een niet geïsoleerd dakbeschot van 22 mm met een luchtspouw tussen het dakbeschot en de isolatieplaat.
** Gebaseerd op een vlasisolatie toegepast met houten regels en dampopen folie.
De gegevens zijn gebaseerd op onderzoek van adviesbureau Alba Concepts, berekend met BCI gebouw, peildatum 31-1-2024. GWP=Global Warming Potential gebaseerd op CO2 eq (GWP-total over 100 jaar, module A t/m D) EN 15804 +A1.

Isobouw
www.isobouw.nl/CO2reduceren