Beton duurder door extreem laagwater

Artikel delen

Dit jaar kampt de Rijn weer met een lange aaneengesloten laagwaterperiode. Betonhuis waarschuwt opdrachtgevers en aannemers om rekening te houden met prijsverhogingen op beton en betonproducten door duurdere binnenscheepvaart.


Met een dalend waterpeil is de laadcapaciteit van de schepen minder. Dit heeft gevolgen voor de betonsector die het toeslagmateriaal voor beton bijna altijd via schepen aangeleverd krijgt. Met een laag waterpeil is de laadcapaciteit minder. Omgekeerd betekent dit, dat voor een gelijke hoeveelheid lading meer schepen nodig zijn. De extra scheepsruimte wordt duurder en de vervoerskosten stijgen soms wel met 50 tot 100%. In sommige delen van het land neemt dit ernstige vormen aan. Dit komt ook door de overslagkosten en hogere transportkosten door wegvervoer omdat sommige havens niet meer toegankelijk zijn. Naarmate het waterpeil verder daalt en dat is voor de komende dagen de verwachting, wordt de markt steeds krapper, ook voor alternatief vervoer.  

Laagwatertoeslag 

De laagwatertoeslag dient om het inkomstenverlies van schippers te compenseren. Dat ontstaat doordat schepen vanwege de geringere diepgang minder lading kunnen meenemen, waardoor de transportkosten van goederen, waaronder ook de grondstoffen voor de productie van beton, zijn toegenomen. “De algemene voorwaarden van onze leden bieden aanknopingspunten voor doorbelasting”, aldus Ron Peters, directeur Betonhuis. “Het is logisch dat de betonindustrie, waar mogelijk, de laagwatertoeslag gaat doorberekenen. Met name in het oosten en noorden van Nederland is de situatie nijpend. Daar dreigt grondstofschaarste door de extreme lage waterstand van onder andere de IJssel.”