Waardescan voor circulaire materialen in gebouwen

Artikel delen

In de Week van de Circulaire Economie in januari hebben New Horizon Urban Mining en het NIBE de Wearthy waardescan geïntroduceerd. Deze scan maakt inzichtelijk welke circulaire materialen een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de MPG-waarde.

In de transitie naar een circulaire economie stuurt de Nederlandse overheid onder meer op het verlagen van de CO2-uitstoot bij de bouw van gebouwen. Vanaf 1 januari van dit jaar moet nieuwbouw van woningen en kantoren voldoen aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), anders verleent de overheid zelfs geen omgevingsvergunning meer. De komende jaren zal de overheid de norm verder aanscherpen om zodoende de vastgoedsector naar een meer circulair model te sturen.
“We kunnen ons goed voorstellen dat het voor vastgoedondernemers en architecten lastig is om alle ontwikkelingen op dit vlak goed te volgen. Er komen immers iedere week wel nieuwe duurzame materialen op de markt. Met de Wearthy waardescan scannen we het gebouw-ontwerp en geven we concrete materiaaladviezen die de CO2-emissie verlagen. Door deze unieke aanpak kan de MPG-norm vaak goed worden gehaald, zonder het ontwerp aan te passen”, aldus Mantijn van Leeuwen, managing director van NIBE en Michel Baars, directeur/eigenaar van New Horizon Urban Mining.

De Wearthy waardescan helpt architecten en projectontwikkelaars van nieuwbouw, transformatie- en renovatieprojecten om de MPG-waarde te optimaliseren en daarmee de kans op een omgevingsvergunning te vergroten. Het is bovendien de eerste tool die de vastgoedsector concreet helpt om CO2-uitstoot van materialen terug te brengen in de ontwerpfase van bouwprojecten. Voor elk op te leveren gebouw hanteert de overheid, nu nog, een bovengrens van 1 euro per vierkante meter. Dit zijn de (fictieve) kosten die gemaakt zouden moeten worden om de negatieve milieu-effecten ongedaan te maken. In de komende jaren zal de overheid deze MPG-waarde verder aanscherpen om daarmee de markt te dwingen tot het maken van meer duurzame materiaalkeuzes. De concurrentiestrijd in de bouw zal zich hierdoor steeds meer gaan toespitsen op duurzaamheid.

Wanneer een MPG-waarde te hoog uitvalt, kan op basis van het rapport van de Wearthy waardescan worden beoordeeld welke materialen vervangen kunnen worden door meer duurzame varianten. De eerste ervaringen zijn positief. In de berekeningen zijn er reducties van 10% tot wel 30% op de MPG-score gevonden. Zelfs de benodigde bestekteksten om de duurzame alternatieven te kunnen voorschrijven worden meegeleverd met de rapportage.
Een deel van de circulaire materialen kan verkregen worden uit het assortiment van het Urban Mining Collective. In dit collectief zijn vooraanstaande bedrijven in de bouwsector verenigd met een zelfde circulaire missie; ze maken grondstoffen en materialen uit slooppanden geschikt voor hergebruik. Naast het inzichtelijk maken van circulaire alternatieven vergroot de Wearthy waardescan de kennis over mogelijkheden om meer duurzame keuzes te maken en daarmee de milieu-impact van (ver)bouwen in de toekomst te verkleinen.
De WEARTHY waardescan geeft ook aan welke materialen of welke delen van het project kunnen voldoen aan de criteria om de MIA en VAMIL regeling te voldoen. Dit kan de ontwikkelende partijen direct waarde opleveren. MIA en Vamil zijn regelingen van de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat en stellen ondernemers in staat om fiscaal voordelig te investeren in milieuvriendelijke technieken.