Exoskelet praktijkonderzoek van start gegaan

Artikel delen

Met de kick-off in de Knauf Akademie met de eerste groep van 15 test stukadoors, is het praktijkonderzoek naar het arm-ondersteunend exoskelet van TNO in samenwerking met Knauf en NOA van start gegaan.

exoskelet

Met het onderzoek willen de organisaties nagaan of een exoskelet kan bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van stukadoors, een verbetering van arbeidsomstandigheden en daarmee aan de aantrekkelijkheid van het stukadoorsvak. Meer concreet moet het praktijkonderzoek vaststellen hoe het exoskelet gebruikt wordt, wat de effecten zijn op gedrag, productiviteit en acceptatie. En uiteraard wat de effecten zijn op de lichamelijke belasting en vermoeidheid.

In totaal doen 45 testpersonen mee aan het onderzoek. De eerste groep van 15 stukadoors die begin april de testperiode van 6 weken in gaan, is deze week getraind in de Knauf Akademie. Daarbij hebben alle test-stukadoors het exoskelet aanpassen. Deze werden daarop ook goed aangemeten.

Knauf werkt al enige tijd samen met TNO aan de vraag hoe het gebruik van een arm-ondersteunend exoskelet het werk van de stukadoor kan verlichten. Eerder onderzoek in het praktijkcentrum van NOA gaf positieve resultaten. Uit deze studie bleek dat de spieren, die de functie hebben om de armen te heffen, bij het dragen van een exoskelet bij bijna alle taken een vermindering van spieractiviteit laten zien. Voor alle taken werd de belasting als minder zwaar ervaren, behalve voor het aanbrengen van gips op de muur. De grootste effecten waren te zien bij stucwerkzaamheden aan het plafond.