Drie teams in finale voor prijsvraag iconische stadskerken

Artikel delen

Negen teams hebben een visie ingezonden voor één van de drie ontwerpthema’s voor de prijsvraag ‘Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid’. Deze prijsvraag is gericht op het energiezuinig renoveren van opvallende, gezichtsbepalende en monumentale kerken. Uit de 9 inzendingen heeft de jury nu 3 teams geselecteerd. Deze teams zijn uitgenodigd om hun visie uit te werken tot een schetsontwerp.

Grote stadskerken staan voor dezelfde opdracht als de hele maatschappij: verduurzaming. Veel monumentale kerken kunnen niet altijd even goed uit de voeten met reguliere duurzaamheidstoepassingen. De kerkgebouwen vragen om innovatieve energieoplossingen mét ontwerpkwaliteit: om een vernieuwende combinatie van poëzie, techniek en schoonheid. Daarom hebben de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een oproep gedaan om voorstellen voor inspirerende, innovatieve en passende ontwerpvoorstellen die bijdragen aan een substantiële verduurzaming van grote stadskerken.

De jury selecteerde drie teams, één team per ontwerpthema, om hun visie uit te werken tot een schetsontwerp voor de bij het thema behorende drie kerkgebouwen.

In het thema Binnenruimte: klimaat, gebruik en comfort is het team COUP, Buro Belén, De Groene Grachten i.s.m. Hylkema Erfgoed en Bartenbach geselecteerd voor de erken: Grote Kerk Zwolle, Pieterskerk Leiden en Stevenskerk Nijmegen.

In het thema Energiekoppelingen: opvang, energieopwekking en -uitwisseling is het team ABT en Obscura i.s.m. Lesia Topolnyk gevraagd een ontwerp in te sturen. Het gaat om de kerken: Aa-kerk in Groningen, Grote Kerk Naarden, Oude Kerk Amsterdam.

In het derde thema Verbinding met de omgeving: toegankelijkheid en inbedding gaat het team Braaksma en Roos Architecten B.V., Inside Outside, Antea Group B.V. i.s.m. Johanna van Doorn Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit het ontwerp aanleveren. Het gaat hierbij om de kerken: Kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem, Sint Janskathedraal ’s-Hertogenbosch,

In het najaar vindt een openbare bijeenkomst plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, waarbij de teams hun ontwerp presenteren aan de jury in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en publiek. Het juryrapport, de visies en de ontwerpen worden tijdens de slotbijeenkomst gepresenteerd en na de bijeenkomst gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag.