App voor ketensamenwerking tijdens onderhoudstraject flink uitgebreid

Artikel delen

Voor zowel grote gebouweigenaren zoals woningcorporaties als voor co-makers is het cruciaal goed te communiceren over het onderhoudsproces. Drie jaar geleden is daarvoor een even slimme als bruikbare webapplicatie opgezet: KBSapp. KBS staat voor KwaliteitsBorgingSysteem. Anno 2022 is de app door circa 50 klanten (woningcorporaties en co-makers) in gebruik genomen, en is het uitgebreid van groot en planmatig onderhoud naar zelfs dagelijks, reparatie en mutatie-onderhoud. De volgende stap is een light-versie, speciaal voor kleinere woningcorporaties, vertelt directeur Cees Spaamer van KBSapp.

De KBSapp helpt opdrachtgevers en hun co-makers bij het proces van totaalonderhoud. Zo kan de applicatie een woningcorporatie helpen bij Resultaat Gericht Samenwerken. In de KBSapp is de corporatie verantwoordelijk voor stap 1, de startnotitie. Als die is goedgekeurd, gaat de co-maker die is geselecteerd voor het onderhoudswerk, aan de slag met stap 2 en verder. Deze houdt dagelijks de voortgang bij – inclusief financiële verantwoording – en de corporatie kan dat real time inzien en waar nodig accorderen, zodat de volgende stap kan worden gezet. Op dat moment kan ook al een beoordelingscijfer ofwel KPI worden gegeven. Op deze manier worden dubbelingen voorkomen en is het onderhoudstraject real time te volgen.

Spaamer heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten met de verdere ontwikkeling van de KBSapp. “Niet alleen werkt nu zo’n 80 procent van de grote woningcorporaties met KBSapp. We hebben bovendien de tool uitgebreid naar meerdere onderhoudsprocessen. KBSapp was al te gebruiken bij groot onderhoud en RGS, maar is nu ook inzetbaar voor verduurzaming, planmatig, reparatie- en mutatie-onderhoud. Daarbij hebben we de app zo breed mogelijk opgezet, met zo veel mogelijk functionaliteiten, zodat we op maat woningcorporaties kunnen bedienen. Dat kan door simpelweg functionaliteiten aan of uit te zetten.”

Die functionaliteiten zijn ook veel gevarieerder dan 3 jaar geleden. “Naast de bekende MO, RO, en DO houden we nu ook bij wat er gebeurt in het onderhoud van installaties en energieverbruik.”

Ook aan het eind van ieder onderhoudstraject gaat de data niet verloren, die wordt verzameld in wat KBSapp noemt het ‘PASPOORT van het huis’. “Data werd in het verleden niet standaard bewaard, maar nu vangen wij die data op en slaan het op. Want data is het nieuwe goud: als je dat goed verzamelt, dan kun je de dienstverlening veel makkelijker verbeteren.”

Nieuwste loot aan de stam volgt nog dit halfjaar: de E-module, een light-versie van de KBSapp. “Op vragen van corporatiekoepel Aedes zijn we gaan kijken of we voor kleinere woningcorporaties een mindere zware versie van KBSapp kunnen maken. Voor deze corporaties is dat handzamer en bruikbaarder. Nog voor de tweede helft van dit jaar komt die beschikbaar”, besluit Spaamer.

KBSapp
www.kwaliteitsborgingsysteem.nl