“De installatiesector heeft een transitieregisseur nodig”

Artikel delen

Er is een transitieregisseur nodig om de puzzel te leggen en versnelling van de transitie te krijgen. Iemand die een visie heeft en deze kan vertalen naar een roadmap. Daarvoor gepleit in de toekomstverkenning CONNECT 2030. Dit rapport is eind september gepresenteerd als opvolger van CONNECT 2025 dat in 2018 werd gepubliceerd. Het is bedoeld om in beeld te brengen met welke ontwikkelingen Nederland op weg naar 2030 te maken krijgt én welke rol de techniek daarin speelt.

De verkenning – opgesteld in opdracht van Techniek Nederland, Wij Techniek, ISSO en TVVL – is onderverdeeld in het overkoepelende thema Toekomstbestendigheid. Met daarnaast 5 centrale thema’s: Overal en altijd energie, Gezond, schoon en veilig, Circulaire wereld, Volwassen digitalisering en Human capital. De opstellers zien de eerste drie thema’s als onze grootste maatschappelijke opdrachten van dit moment. Met behulp van digitale hulpmiddelen en goed opgeleide mensen zou de technieksector een toekomstbehendige bedrijfsvoering moeten realiseren, die de basis vormt voor het uitvoeren van die opdrachten.

Het pleidooi voor een transitieregisseur wordt in de verkenning wordt verwoord door prof. dr. André Nijhof, hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit. Volgens Nijhof is een dergelijk regisseur nodig, omdat deze “het gemeenschappelijke belang bewaakt en de actoren helpt om samen de juiste acties te nemen. Kijk naar het voorbeeld van het betonakkoord, waar Jacqueline Cramer die rol vervulde. Of naar circulaire matrassen, waar ze in twee jaar tijd een enorme slag gemaakt hebben. Iedereen heeft een rol: overheid, bedrijfsleven, NGO’s, etc., maar je hebt wel een spin in het web nodig, een innovation orchestrator zoals TNO dit noemt, die de regisseur van het geheel is. Deze regisseur is er nog niet voor de installatiebranche.”

Actiethema’s

Die regisseur is hard nodig in de ketengerichte benadering, die wordt genoemd in een van de actiethema’s met de hoogste urgentie: samenwerking binnen en buiten de sector. CONNECT2030 voorziet dat bedrijven in een ketengerichte benadering productie­ en prestatiedata gaan ontsluiten en afstemmen op ontwerp bouw­ logistiek en demontage. Alleen in gezamenlijkheid zal dit voldoende schaal krijgen voor duurzaam succes. Dit vraagt om anders kijken naar concurrentie en samenwerking.

De grootste uitdaging voor bedrijven in de komende jaren, zit in de verschuiving van hun mindset, stelt de verkenning. “De vanzelfsprekendheid van doorgaan zoals we nu doen, wordt binnen het onderzoek door alle experts ter discussie gesteld. Toekomstige wet­ en regelgeving geven een tempo aan waarin overheden, burgers en bedrijven de transitie moeten volgen. Waar bedrijven dit nu nog vaak als een belemmering zien, zullen zij dit in de toekomst steeds vaker zien als een kans.”

Op www.tvvlconnect.nl is de gehele verkenning te downloaden.