Lancering eerste deel van nieuwe Handboek Bouw & Installatietechniek

Artikel delen

ISSO publiceert het eerste deel 1 van het nieuwe Handboek Bouw- & Installatietechniek. De uitgave markeert de eerste module van het nieuwe handboek, dat uiteindelijk negen delen omvat. Daarmee vervangt dit omvangrijke naslagwerk op den duur het ‘oude’ Handboek Installatietechniek.

Handleiding bouw en installatietechniek

De eerste module die nu beschikbaar is, bevat de grondbeginselen van de techniek, technische inzichten en ontwerpuitgangspunten. Daarom komen in Deel 1 zaken aan de orde als eenheden en symbolen, vloeistoffen, gassen en vochtige lucht, thermodynamica, stromingsleer, warmteoverdracht, vochttransport en condensatie.

Vervolgens gaat de kennis in Deel 1 verder met de uitgangspunten voor geluid, trillingen, licht en verlichting, binnen- en buitenklimaat. Na de behandeling van deze basiskennis volgen de basistechnieken, zoals verbrandingstechniek, regeltechniek, meettechniek, het uitvoeren van metingen, elektriciteitsleer en materialenkennis. Tot slot vindt de lezer in deze uitgave nog diverse hoofdstukken met kennis over installatie-ontwerp en componenten in watervoerende en luchtvoerende installaties.

Zodra het nieuwe Handboek Bouw- & Installatietechniek helemaal klaar is, bestaat deze uit de volgende negen delen:
Deel 1: Basis;
Deel 2: Bouwfysica;
Deel 3: Bouwtechniek;
Deel 4: Werktuigkundige installaties;
Deel 5: Binnenklimaat techniek;
Deel 6: Sanitairtechniek;
Deel 7: Elektrotechnische installaties;
Deel 8: Duurzame energietechniek;
Deel 9: Model kwaliteitsborging gebouwde omgeving.

Met deze uitgave voor de bouw én installatiewereld wil ISSO die broodnodig brug slaan tussen kennis die voor het bouwen en installeren onmisbaar is. De vakman vindt straks alle basiskennis over de meest uiteenlopende onderwerpen van bouw- en installatietechniek in één uitgave bij elkaar. Het nieuwe Handboek Bouw- & Installatietechniek is straks zowel als online handboek maar ook als gedrukte uitgave beschikbaar

Meer info: www.isso.nl.