Handboek Zonne-energie vernieuwd

Artikel delen

Het Handboek Zonne-energie van ISSO is volledig vernieuwd. De aangepaste inhoud van het handboek behandelt drie onderliggende disciplines: zonnestroom (PV), zonnewarmte (zonthermisch) en bouwkundige integratie. Daarmee is het handboek interessant voor vele professionals; van ontwerpers tot inspecteurs en van installateurs tot energieadviseurs.

Handboek Zonne-energieDe actualisatie van handboek uit 2019 was om meerdere redenen noodzakelijk. Allereerst vanwege de ontwikkelingen in de markt rondom certificeringen en nieuwe eindtermen, maar ook door de aanpassingen in NEN 1010 en NEN 7250. De drie hoofdonderwerpen in het handboek sluiten nu naadloos aan bij dezelfde disciplines die ook in de nieuwe NEN 1010 (Elektrotechnische installaties voor laagspanning) en NEN 7250 (Zonne-energiesystemen, Integratie in daken en gevels – bouwkundige aspecten) worden behandeld. Verder is de kennis in het Handboek Zonne-energie afgestemd op de teksten in het nieuwe bouwbesluit, de nieuwe erkenningsregeling Zonnestroom van InstallQ en de nieuwe eisen van verzekeraars. Al deze ontwikkelingen maakten dat een herziening van deze kennis nodig was in deze snel veranderende markt.

NEN 1010

De teksten in het handboek zijn zoveel als mogelijk in lijn gebracht met de normen en regelgeving. Zeker op gebieden als gelijkstroom en decentrale opwekking bevat de vernieuwde NEN 1010 belangrijke informatie waarop nu ook het handboek inspeelt. Tegelijk hebben de samenstellers – een grote delegatie uit de sector zelf – veel aandacht geschonken aan nieuwe technieken en toepassingsvormen van zonne-energie. Ook bevat het handboek een zekere mate van basisinformatie over smart grids. Gebruikers van deze kennis vinden vrijwel alles over zonne-installaties, vanaf het ontwerp tot en met inspectie.

Van energieopslag tot koelen met zonnewarmte

Een ander onderwerp dat aan bod komen is bijvoorbeeld de opslag van energie. Ook wordt het ontwerp, de uitwerking en realisatie van een zonnestroominstallatie, waaronder zulke praktische zaken als het plaatsen van de omvormer, het aansluiten op de AC-installatie en het verzorgen van een bliksembeveiliging behandeld. Hele andere zaken, als subsidiemogelijkheden en verzekerbaarheid, maar ook het ontwerp van een zonnewarmte-installatie of koelen met zonnewarmte, komen eveneens aan de orde.

Bron: ISSO