“Geef woningbouw voorrang bij aansluiting op overvolle elektriciteitsnet”

Artikel delen

Bij de volgorde van het aansluiten op het elektriciteitsnet moet de overheid voorrang geven aan projecten met maatschappelijke meerwaarde, zoals woningbouw. Daarvoor pleit Bouwend Nederland naar aanleiding van een ledenpeiling over de oplevering van bouwprojecten. Daaruit blijkt dat bijna de helft van respondenten in 2021 bouwprojecten vertraagd hebben opgeleverd als gevolg van een late definitieve aansluiting.

Aansluitingen nieuwbouw

In 2021 ging dit om 231 projecten van verschillende omzetgrootte. Bouwers hebben veelal te maken met boeteclausules als zij een project te laat opleveren. Om toch op tijd te kunnen leveren, hebben bouwers volgens Bouwend Nederland veelal geen andere keuze dan om dieselgeneratoren te laten draaien in afwachting van de daadwerkelijke stroomaansluiting. “Het is niet uit te leggen dat energiezuinige appartementencomplexen en utiliteitsgebouwen tijdelijk moeten draaien op een dieselgenerator.”

Volgens de bouwbranchevereniging wordt 80% van de vertraging veroorzaakt door de planning- en uitvoeringscapaciteit bij nutsbedrijven. 90% van de schade die respondenten hebben als gevolg van vertraging bij oplevering, zit in de extra kosten die zij moeten maken of lagere opbrengsten die zij boeken. Per onderneming is de gemiddeld verwachte schade EUR 91.000, de schade loopt voor de sector in de miljoenen. Denk hierbij aan de eerdergenoemde boeteclausules en de (langdurige) inzet van lapmiddelen om bewoners van stroom te voorzien.

“We werken samen met netbeheerders hard aan verbeteringen van het aansluitproces, zoals in het Actieteam Netcapaciteit. Zo is het al mogelijk om een project vroegtijdig aan te melden middels een projectmelding,” geeft Harold Lever, voorzitter vakgroep Ondergrondse Netwerken bij Bouwend Nederland aan. “Verder is een prefab meterkast ontwikkeld die al vroeg in het bouwproces geplaatst kan worden en in veel gevallen ook bouwstroom levert. Omdat deze kast is geprefabriceerd, is goedkeuring een formaliteit. Tot slot worden in veel regio’s bijeenkomsten georganiseerd waar bouwers met netbeheerder en ondergrondse infra-aannemers er samen aan werken om het aansluitproces te verbeteren.”

“De leden van Bouwend Nederland zien kansen om tot versnelling van aanleg te komen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een bouwteam, hierbij willen we ook steeds meer de aanvrager van aansluitingen betrekken,” benadrukt Lever. “We zijn en blijven in nauw overleg met netbeheerders om snel tot opschaling te komen. De overheid kan hierbij helpen met snellere vergunningsprocedures.”