Norm voor meterruimten aangepast

Artikel delen

De norm NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ is op enkele onderdelen aangepast. De wijzigingen zijn op 1 november 2022 gepubliceerd als NEN 2768+A2:2022. De Nederlandse netbeheerders streven ernaar om de aanpassingen per 1 januari 2023 in de IWUN-vouwbladen, die een praktische vertaling zijn van NEN 2768, te hebben verwerkt.

MeterkastDe eisen aan de toegankelijkheid en afsluitbaarheid van de meterruimten zijn herzien. Bij de individuele meterruimte is de maximale afstand tot aan de voordeur verruimd van 3 meter naar 4,5 meter. Dit geeft meer vrijheid bij de indeling van de vloerplannen van, met name compacte, woningen. Deze wijziging is ook in NEN 7244-10:2021 verwerkt. Ook zijn eisen aan het gebruik van lege mantelbuizen verduidelijkt om te voorkomen dat lege sparingen aan netbeheerzijde door installateurs worden gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat installatieleidingen het netbeheerdersdeel van de meterruimte ongewenst doorkruisen.

Het is ‘druk’ in en rond de meterkast. Duidelijke afspraken tussen alle betrokken partijen over de aanleg en inrichting van de meterruimte zijn daarom erg belangrijk. De NEN-commissie ‘Meterruimten’ legt hierover afspraken vast. Veranderende bouwprocessen en de energietransitie zorgen ervoor dat de normcommissie veel verzoeken ontvangt voor aanpassing van NEN 2768. De veiligheid (bereikbaarheid, toegankelijkheid, minimaliseren van risico’s op brand en warmteontwikkeling) en leveringsbetrouwbaarheid van nutsvoorzieningen aan woningeigenaren zijn een belangrijk aandachtspunt voor de commissie.

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De NEN-commissie ‘Meterruimten’ houdt zich bezig met afspraken over een goede bereikbaarheid, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid van meterruimten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Bron: NEN