Woningen Bergen op Zoom worden duurzamer, comfortabeler en mooier

Artikel delen

Meer dan 80% van de bewoners van de huurwoningen aan de Plejadenlaan zei ‘ja’ tegen het verbeteren van hun woningen. Woningcorporatie Stadlander en TBI-onderneming ERA Contour hadden wettelijk 70% positieve stemmen nodig om de verbeterwerkzaamheden te mogen uitvoeren. De voorbereidingen voor het energiezuiniger, comfortabeler en mooier maken van de 240 appartementen aan de Plejadenlaan zijn inmiddels al in volle gang.

Drone foto van de flats aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom.

De flats aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom.

Stadlander vindt het belangrijk goede woningen te bieden, die klaar zijn voor de toekomst. Daarom wil de woningcorporatie de appartementen aan de Plejadenlaan verbeteren en energiezuinig maken. Zo wonen bewoners straks niet alleen energiezuiger, maar ook comfortabeler en mooier. Met de maatregelen worden ook tochtproblemen verholpen, krijgen de appartementen een betere luchtkwaliteit en worden onder meer de entrees van het gebouw vernieuwd. Bouwpartner ERA Contour voert de werkzaamheden uit voor Stadlander.

Aandacht voor een duurzame omgeving

Naast het verduurzamen van de woningen aan de Plejadenlaan hebben Stadlander en ERA Contour ook aandacht voor een duurzame omgeving. De gebouwen aan de Plejadenlaan krijgen groen tegen de gevels. Dit draagt bij aan een betere biodiversiteit en het verlagen van de omgevingstemperatuur in warme zomermaanden. Materialen die uit de woningen worden verwijderd, zoals kozijnen, gaan naar een materialenbank. Zo worden ze hergebruikt of gerecycled. De nieuwe kozijnen zijn ook deels van gerecycled kunststof.

Ondertekening

Marc van der Steen, bestuurder Stadlander, en Michel Ouwens, adjunct-directeur ERA Contour, ondertekenen de overeenkomst voor de verbeterwerkzaamheden aan de Plejadenlaan.

Modelwoning

Bewoners van de Plejadenlaan konden in de afgelopen weken een modelwoning bekijken. Zo konden ze zien hoe hun woning eruitziet, nadat de verbeterwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Denk hierbij aan nieuwe kozijnen, deuren en een gasloze woning. In een persoonlijk gesprek met een woonconsulent van ERA Contour kregen bewoners meer uitleg over de werkzaamheden. Na dit gesprek konden ze ook aangeven of ze instemden met de geplande verbeteringen.

Planning

Naar verwachting start ERA Contour begin dit jaar met de bouwplaatsinrichting en de werkzaamheden aan de woningen. Een deel van het parkeerterrein van de Plejadenlaan wordt in gebruik genomen als bouwterrein. De verbeterwerkzaamheden worden medio 2024 afgerond.