KOMO-keur voor reparaties aan ramen en deuren

Artikel delen

Bij onderhoud en renovaties van woningen worden vaak bestaande kozijnen gerepareerd, maar worden aangetaste ramen en deuren veelal geheel vervangen. Een veel genoemde reden is dat gerepareerde draaiende delen minder sterk zouden zijn dan nieuwe ramen en deuren. Maar op dat vlak is een verandering aanstaande, vertelt Peter van Zadelhoff van Repair Care.

Houten raamkozijn reparatieRepair Care produceert al jaren producten om houten kozijnen te kunnen repareren. Een van de belangrijkste voordelen is dat de kosten van reparatie fors lager liggen dan als er voor nieuwe kozijnen wordt gekozen. Bovendien is de CO2-uitstoot flink lager bij reparatie dan bij nieuw.

Van Zadelhoff: “Wij riepen altijd: ‘Het gebruik van onze pasta’s is niet mogelijk voor draaiende delen.’ Dat is in deze tijd niet meer houdbaar om kostenredenen en vanwege de CO2-footprint. En het past ook niet in wat we al jaren doen en roepen over het behoud van bestaande kozijnen. We zagen dat ook in de praktijk, waarbij wel de kozijnen werden gerepareerd, maar ramen en deuren met relatief kleine gebreken werden vervangen door nieuwe. Dat is natuurlijk zonde. Dus we hebben laten onderzoeken door het onafhankelijke onderzoeksbureau SHR, gespecialiseerd in houtonderzoek, of reparatie van draaiende delen met onze pasta’s wel degelijk de juiste sterkte kan geven aan bestaande draairamen en deuren.”

Druktesten

Voor dit onderzoek heeft Repair Care aan SHR enkele ramen en deuren aangeleverd, die waren bewerkt met 3 verschillende soorten reparaties, zoals lamineren, pasta-reparaties en het herstellen van openstaande verbindingen. Van Zadelhoff: “De resultaten van de testen zijn indrukwekkend, en veel beter dan we eigenlijk vooraf hadden verwacht. In de testen worden op de ramen en deuren druk uitgeoefend, net zolang tot het draairaam of de deur breekt. De minimumnorm bij ramen is 170.000 Newtonmillimeter, en het bleek dat onze gerepareerde ramen gemiddeld na zes keer testen 31 procent boven dat minimum zitten, 223.000 Nmm. Daarbij is die minimumnorm ook nog eens gerelateerd aan nieuwe draaiende delen. De reparaties maken de bestaande ramen dus sterker dan nieuwe ramen. De testresultaten van de deuren laten vergelijkbare resultaten zien, waarbij het hout eerder bezwijkt dan de uitgevoerde reparaties.”

Met dit onderzoek in de hand geeft Repair Care vanaf nu wel garanties op het repareren van draaiende delen, iets wat het bedrijf voorheen niet deed. Van Zadelhoff: “De markt daarentegen gebruikte onze pasta’s echter al veel langer hiervoor, dus veel vakmensen kennen de sterkte van de pasta’s. Zij waren misschien wel meer overtuigd van de kwaliteit van onze producten dan wijzelf, maar nu kunnen we dus met een gerust hart zeggen: het kan wel. SHR heeft dat ook benadrukt met een KOMO-keur en wij geven tevens vanaf nu ook een 10-jarige garantie op het repareren van draaiende delen. En ook bij onze andere diensten die we aanbieden, zoals inspecties en inventarisaties, adviseren we nu om daar waar mogelijk draaiende delen te repareren. Onze inspecties zijn daar op aangepast, waarbij we dus veel specifieker kijken naar of ook ramen en deuren nog te repareren zijn. Want als het echt niet meer kan, geven we dat natuurlijk ook aan.”

Daarbij blijft het overigens niet, vertelt Van Zadelhoff. “Wij bieden namelijk ook opleidingen aan professionals aan, waarbij we dus voorheen adviseerden onze pasta’s niet voor het repareren van draaiende delen te gebruiken. Dat passen we nu aan in onze opleidingen. Overigens geldt dit advies voor de meeste, maar niet alle deuren. Denk aan deuren die hol van binnen zijn of qua opbouw dusdanig lastig te repareren zijn, dat je ze bij renovaties wel moet vervangen. Ik schat in dat minimaal 90 procent van de bestaande deuren en draairamen wel degelijk te repareren zijn.”

CO2-uitstoot

Dat is voor grote gebouwbeheerders, zoals woningcorporaties, maar ook VvE’s, goed om te weten bij de keuzes tijdens planmatig onderhoud en renovaties. Van Zadelhoff: “We hebben een en ander doorberekend, zowel in kosten als in CO2-uitstoot. Uitgaande van een pastareparatie van 5 cm hoog met 3 afgedichte verbindingen in een raam, gevolgd door schilder- en kitwerk na de reparaties, ten opzichte van de aanschaf van een nieuw raam scheelt dat ruim 300 procent. Oftewel: een nieuw raam kost 3 keer zo veel als een gerepareerd raam met pasta. Als je wat verder kijkt naar het gehele raam, dus ook met nieuw glas, en er wordt het dunnere vacuümglas gebruikt, dan hebben we het nog steeds over substantiële besparing van 53 procent ten opzichte van nieuwe ramen met HR++-glas. Dat komt omdat vacuümglas behoorlijk prijzig is, maar het heeft wel weer veel betere isolatiewaarden dan HR++-glas.”

Ook de CO2-footprint is berekend, in dit geval door milieuonderzoeksbureau CE Delft. “Als je een bestaand raam gaat repareren onder de eerdere genoemde condities, dan bespaar je ten opzichte van een nieuw raam 92 procent CO2-uitstoot. En dat telt in de totale CO2-footprint, die grote woningeigenaren zoals corporaties en VvE’s nu veel vaker meenemen in hun planmatig onderhoud en renovaties. In onze inspecties nemen we die CO2-besparing eveneens mee, zodat we kunnen laten zien wat de winst kan zijn bij reparaties”, aldus Van Zadelhoff.

Repair care
www.repair-care.nl
Stand 10.F046