Nieuwe subsidieregeling voor duurzame maatregelen voor VvE’s

Artikel delen

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE’s is dit jaar overgegaan in de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Met de SVVE verandert er een aantal subsidiemogelijkheden en -voorwaarden die gunstiger zijn VvE’s, aldus Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de SVVE uitvoert. De mogelijkheid tot aanvragen opende op maandag 23 januari.

Hoogbouw in Rotterdam

Een van de belangrijkste verbeteringen in de SVVE ten opzichte van de SEEH is dat het nu mogelijk is voor één energiebesparende isolatiemaatregel subsidie aan te vragen. De eis van minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen vervalt. De aanvrager ontvangt bij één maatregel wel minder subsidie.

De SVVE biedt ook subsidie voor de aanschaf en installatie van duurzame warmteopties. Denk hierbij aan warmtepompen, zonneboilers of een centrale aansluiting op het warmtenet. Het maximale subsidiebedrag van € 10.000 per appartement is verhoogd naar € 15.000 per appartement.

Bij het uitvoeren van een zeer energiezuinig pakket (ZEP) is ook subsidie mogelijk voor professionele bouwbegeleiding. De regeling heeft een lange looptijd tot maar liefst 2028. Belangrijk te weten is wel dat men eerst deze subsidie moet aanvragen, voordat men de maatregelen uitvoert.

Bron: RVO