“Kijk bij ingrijpende renovaties niet alleen naar thermische verbeteringen”

Artikel delen

Bij het renoveren van woningen gaan vooral veel grote woningbouweigenaren, zoals woningcorporaties en VvE’s, niet verder dan volgens de wetgeving is voorgeschreven. Dat betekent voor wat betreft het verbeteren van de schil van de woning bij een ingrijpende renovatie gelijk aan nieuwbouwniveau. Er zijn eigenlijk alleen eisen in het Bouwbesluit opgenomen op thermisch niveau. “Maar als woningcorporaties goed luisteren naar de wensen van hun klanten, de bewoners, zou het beter zijn als er ook strengere eisen komen voor geluid en brandveiligheid”, stelt Bram Geurts van Kingspan Unidek.

Auteur: Harmen Weijer. Foto’s: Kingspan Unidek

Montage dakelement

Het monteren van Unidek Aero Light is eenvoudig. De speciale zelfborende schroeven zorgen voor een snelle verwerking. De hydraulische hijsklem blijft tijdens montage geklemd op het dakelement en houdt deze in positie.

Als de schil van een woning voor meer dan 25% wordt gerenoveerd, spreekt het Bouwbesluit van een ingrijpende renovatie en moet er worden gerenoveerd naar nieuwbouwniveau. Dat betekent dat de woningen naar een minimale Rc-waarde moeten worden gebracht van 3,7 voor de vloer, 4,7 voor de gevel en 6,3 voor het dak. Kortom, er wordt vooral naar Rc-waarden gekeken, en minder naar andere bouwkundige verbeteringen. Dat is Bram Geurts van Kingspan Unidek een doorn in het oog.

“Voor brand is de ondergrens weliswaar brandklasse D, maar wanneer oude materialen blijven zitten, mogen er oude rapporten gebruikt worden. Dan geldt nog de oude brandklasse 4. Voor geluid is de eis ‘rechtens verkregen niveau’. Dat betekent dat de nieuwe situatie minimaal hetzelfde moet zijn als de oude. Dat komt dus in de praktijk vaak niet neer op een verbetering”, vindt Geurts.

Dat er zo duidelijk naar de thermische eisen wordt gekeken, begrijpt Geurts tot op zekere hoogte. “Daarmee wordt een woning een stuk energiezuiniger en dat is op dit moment een hot item. Ook voor de bewoner, trouwens. Dan voldoen ze aan de thermische eisen, maar hebben ze nog steeds geluidsklachten van de buren en buitengeluid. En dat is best opmerkelijk, zeker als je kijkt naar wat de bewoner het meest irriteert; dat is vaak geluidsoverlast. En als je woning daarnaast brandveiliger kunt maken, is zo’n ingrijpende renovatie ook een slim moment. Als je er voor zorgt dat je dit alles aanpakt, is de bewoner meer geholpen dan bij alleen het verbeteren van de thermische schil.”

Uitdagen

Woningcorporaties leggen echter vaak een strak omlijnde opdracht neer bij hun co-makers, veelal vastgoedonderhoudsbedrijven. Geurts: “Die opdracht houdt meestal in: woningen renoveren naar bijvoorbeeld energielabel B, en dan wordt er dus alleen naar het thermische deel gekeken. Daar zouden opdrachtgevers, dus naast woningcorporaties ook VvE’s, veel verder in kunnen kijken en de markt meer kunnen uitdagen. Particuliere eigenaren kijken daar wel verder in. Zij vinden een kleine meerprijs voor bijvoorbeeld onze systemen wel opwegen tegen de voordelen, zoals meer geluids- en brandwering.”

Dakisolatie

Om die geluids- en brandwering te realiseren heeft Kingspan Unidek in zijn dakelementen, speciaal voor renovatieprojecten, gipsplaten geprefabiceerd. “Dat maakt dat de elementen iets zwaarder worden, dus daarvoor heb je een hijsklem nodig, wil je arbo-technisch juist te werk gaan. Dat brengt inderdaad meer kosten voor de onderhoudsbedrijven met zich mee”, erkent Geurts. “Het verschil is vooral dat co-makers nu voornamelijk werken met lichtere platen; al vinden ze het niet erg om met zwaardere dakelementen te werken, als ze de eventuele extra kosten maar kunnen doorbelasten. Dat vereist van de opdrachtgevende kant dat ze ook de eisen op het gebied van geluid en brand in hun bestek opnemen. Het monteren is overigens verder heel eenvoudig en de speciale zelfborende schroeven zorgen voor een snelle verwerking. De hydraulische hijsklem blijft tijdens montage geklemd op het dakelement en houdt deze in positie. Dit resulteert in een makkelijker en arbeidsverlichtend montageproces. Aan de andere kant zijn onze elementen ook te koppelen, waardoor het dak nog eerder weer dicht is.”Dakre

Circulariteit

Kingspan Unidek levert de dakelementen voor bestaande woningen onder de naam Unidek Aero Light en Unidek Aero Light RE. Geurts: “Die laatste variant is relatief nieuw en past in de trend voor meer circulariteit. RE staat voor recycled, en heeft als hoofdbestanddeel gerecycled EPS isolatiemateriaal. Daardoor hoeven voor deze dakelementen nog minder fossiele grondstoffen te worden gebruikt. Beide isolerende sandwichelementen zijn aan de buitenzijde voorzien van een spaanplaat en 3 tengels. De binnenzijde is voorzien van een gipskartonplaat, die tussen 2 verstijvers is aangebracht, afgewerkt met een spaanplaat met witte zichtzijde. Unidek Aero Light is beschikbaar tot en met Rc-waarde 10.0, Unidek Aero Light RE tot en met 8,0. Ruim boven de wettelijke nieuwbouweis van 6,3, zoals in het Bouwbesluit staat.”

Gezamenlijke stand

Op de vakbeurs Renovatie & Transformatie staat Kingspan Unidek samen met Kingspan Insulation op één stand. Kingspan Insulation levert onder andere isolatieplaten. “We willen met deze gezamenlijke stand laten zien dat de sector bij ons terecht kan voor de gehele schilaanpak, van vloer tot gevel en hellend en plat dak. We leveren overigens aan zowel de verwerkers als OEM-partijen, die van onze panelen en elementen een prefab eindproduct maken. Denk in dat laatste geval aan co-makers, die bijvoorbeeld scharnierkappen en dakkapellen maken van onze elementen of Unidek SIPS panelen gebruiken om deze te monteren tegen de gevels van woningen of complexen”, besluit Geurts.

Kingspan SIPS en Unidek bij project renovatie woningen.

Op de vakbeurs Renovatie & Transformatie staat Kingspan Unidek samen met Kingspan Insulation op één stand. Met deze gezamenlijke stand wil Kingspan laten zien dat de sector bij hen terecht kan voor de gehele schilaanpak, van vloer tot gevel en hellend en plat dak.

Kingspan Unidek
www.kingspan.com
Stand 1.E076