Van incourant vastgoed tot renovatieprojecten voor VvE’s op Renovatie & Transformatie

Artikel delen

Tijdens de vakbeurs Renovatie & Transformatie is een interessant kennisprogramma opgezet. Op elk van de drie beursdagen zijn presentaties en discussie te volgen op zowel het Podium Renovatie & Transformatie als in het Praktijktheater Renoveren. Een aantal van de lezingen komen al aan bod in deze editie van RenovatieTotaal. Maar er is meer.

Auteur: Harmen Weijer. Foto’s: Brabanthallen/54 Events

Station Hoffplein

In het Praktijktheater Renoveren komt op dinsdag 12 mei één van de meest toonaangevende assets in Rotterdam aan de orde: De Hofbogen. Foto: Nebest.

Op de eerste dag, dinsdag 23 mei, vertellen The New Makers, OMRT en Respace over het transformeren van incourant vastgoed. Zij geven antwoorden op de vragen: Hoe kunnen we de woningnood oplossen met gebouwen die op het eerste oog minder geschikt voor transformatie lijken? Hoe kun je er in korte tijd achter komen of vastgoed kansrijk is voor transformatie? Is het laaghangend fruit aan leegstaand vastgoed echt al getransformeerd?

Datum: dinsdag 23 mei 2023
Tijd: 11:00 – 12:30
Locatie: Podium Renovatie & Transformatie

De Hofbogen

In het Praktijktheater Renoveren komt op dinsdag 12 mei één van de meest toonaangevende assets in Rotterdam aan de orde: De Hofbogen. Deze constructie is het langste Rijksmonument en één van de eerste constructies van gewapend beton in Nederland. In voorbereiding op de plannen om De Hofbogen te transformeren naar een van de grootste stadstuinen, heeft Nebest diverse onderzoeken uitgevoerd. Met een multidisciplinair team, specialistische meettechnieken en laboratoriumonderzoek is de staat van de fundering, de betonnen hoofddraagconstructie en die van overige onderdelen in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn het huidige ontwerp en de constructieve berekeningen verder uitgewerkt.

Datum: dinsdag 23 mei 2023
Tijd: 12:30 – 13:00
Locatie: Praktijktheater Renoveren

De hofbogen

De Hofbogen. Foto: Nebest.

Renovatieprojecten voor VvE’s

Speciaal voor VvE’s is eveneens op 23 mei een bijeenkomst met 3 presentaties. Zo vertelt Clarence Rose, Passiefhuis specialist en voorzitter van KERN Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw Passiefhuistechnologie, over de toegevoegde waarde van de passiefhuis-aanpak voor toekomstgerichte renovaties. Ook het nut van de kwaliteitsborging komt aan de orde.

De andere presentaties zijn: Hoe creëer je draagvlak binnen de VvE, door Nico van Ginkel van Tsedaka vastgoed professional Lid van de DNA in de bouw; en: Hoe kunnen VvE’s de verduurzaming financieel mogelijk maken? door Fiona Hamberg van het Nationaal Warmtefonds.

Datum: dinsdag 23 mei 2023
Tijd: 14:00 – 15:30
Locatie: Podium Renovatie & Transformatie

Meer woningen in bestaande wijken

50% meer woningen in bestaande wijken, hoe is dat mogelijk? De elk groep heeft daarvoor een concept bedacht : TransforMEER. Op woensdag 24 mei vertelt René Olde Monnikhof van de elk groep hierover meer. Hiermee wordt op een efficiënte en vriendelijke manier meer betaalbare en duurzame woningen in de wijk gecreëerd. Daarmee wordt de doorstroming gestimuleerd naar passende woningen, wordt het karakter van de wijk behouden én de leefbaarheid, inclusiviteit en sociale cohesie bevorderd. Dat gebeurt volgens de elk groep in behapbare stappen én met een goed doordachte bewonersreis.

Datum: woensdag 24 mei 2023
Tijd: 11:45 – 12:15
Locatie: Praktijktheater Renoveren

Zwart wit foto van schilder die de kozijnen lakt

50% meer woningen in bestaande wijken met het concept van elk groep: TransforMEER.

Transformaties

Hoe komen we (sneller en) tot meer transformaties? Die vraag staat centraal op donderdag 25 mei in een discussie met experts uit de bouwsector. Het woningtekort in Nederland is schrijnend. Toch blijft het aantal transformaties van leegstaande gebouwen tot nieuwe woningen beperkt. De afgelopen jaren nam dit aantal zelfs af. En dat terwijl investeren in de bestaande bouw juist bijdraagt aan verduurzaming en leefbaarheid.

Waar gaat het mis? En wat kunnen we doen om transformaties te versnellen? Het Nationaal Renovatie Platform (NRP) pleit voor een transformatievergunning om het juridisch traject sneller te doorlopen. Gaat dat helpen? Hierover gaan we in gesprek met drie spraakmakers in de bouw: Bart Krol, voorzitter van het NRP, Sanne Beckers, duurzaamheidsexpert bij Nico de Bont, en Edwin Blom, directievoorzitter bij Dura Vermeer Bouw Heyma team.

Datum: donderdag 25 mei 2023
Tijd: 11:00 – 12:30
Locatie: Podium Renovatie & Transformatie

Bouwfysische risico s bij verduurzaming van gevels

Eveneens op de laatste beursdag vertelt Wouter van den Berg van Nebest over de bouwfysische risico s bij de verduurzaming van gevels. Bij verduurzaming van bestaand vastgoed wordt vooral uitgegaan van het effect op de energieprestatie. Bij een goede voorbereiding op een voorgenomen verduurzaming moet echter ook de technische haalbaarheid in ogenschouw worden genomen. Zijn de voorgestelde maatregelen praktisch uitvoerbaar en zijn er wellicht nadelige bouwfysische neveneffecten (condensatie, schimmelvorming of gezondheidsklachten) te verwachten?  In deze presentatie wordt meer inzicht gegeven in technische en bouwfysische aspecten om verduurzaming voor zowel de gebouweigenaar als de gebruiker te laten slagen.

Datum: donderdag 25 mei 2023
Tijd: 12:30 – 13:00
Locatie: Praktijktheater Renoveren