Verduurzaming 79 woningen Barneveld in juni van start

Artikel delen

Van de 79 betrokken bewoners in de Oude Bloemenbuurt in Barneveldheeft 90 procent ingestemd met het voorstel van Woningstichting Barneveld voor de verduurzaming en onderhoud van hun woning. Dit betekent dat de woningstichting samen met Van Wijnen uit Harderwijk in juni start met de uitvoering. Het projectmatig verduurzamen van woningen is onderdeel van de verduurzamingsopgave van de woningstichting op weg naar 80 procent label A in 2030.

Verduurzaming woningen Barneveld

Projectleider Daniël Rijkeboer: ‘De woningen hebben nu een label tussen C en G en straks een label A of hoger. In het voorjaar van 2024 hopen we, als alles volgens planning verloopt, klaar te zijn. We gaan ook de keukens en cv-ketels vervangen. Door de uitvoering van energiebesparende maatregelen direct te combineren met deze planmatige onderhoudswerkzaamheden, slaan we twee vliegen in een klap.’ Naast onder andere muur- en bodemisolatie, worden de daken vervangen en zonnepanelen aangebracht.

De energiebesparende maatregelen aan de woningen worden zonder huurverhoging uitgevoerd. Voor de zonnepanelen wordt een maandelijkse vergoeding in de servicekosten gevraagd.

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Naar behoefte kunnen zij straks overdag gebruik maken van een verblijfswoning aan de Narcissenstraat.

Bron: Woningstichting Barneveld