Renoveren met het oog op natuur

Artikel delen

In zowel Petten als Steenwijkerland worden bijzondere renovatieprojecten uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de beschermde vogels en vleermuizen die in de omgeving leven. Wooncompagnie en Bureau Endemica hebben in Petten een natuurplan opgesteld om huismussen en dwergvleermuizen tijdens de renovatiewerkzaamheden een veilige broedplaats te bieden. Dankzij dit plan worden de vogels en vleermuizen beschermd en kunnen ze na de renovatie veilig terugkeren naar hun vertrouwde plek.

Veilig broedplaats voor vleermuizen

Foto: Wooncompagnie

Voorafgaand aan het natuurplan is er een grondig onderzoek uitgevoerd, inclusief een Quickscan Flora en Fauna, om te voldoen aan de wetgeving. Verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten van huismussen zijn jaarrond beschermd, en in samenwerking met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is bepaald hoe de renovatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder negatieve gevolgen voor deze beschermde soorten. Het verwijderen en afsluiten van bestaande verblijfplaatsen zorgde ervoor dat de vleermuizen en huismussen ruim voor het broedseizoen konden uitwijken naar nestkasten in de nabije omgeving.

In Petten hebben de bewoners actief bijgedragen aan het natuurplan en waren ze betrokken bij het ontwerp van de woningen. De renovatie omvat het isoleren van kopgevels en het creëren van broedplaatsen voor huismussen onder de dakpannen. Daarnaast blijft er voldoende groen aanwezig in de tuinen, zodat de vogels kunnen schuilen, voedsel vinden en baden. Het natuurplan is zorgvuldig uitgevoerd door Wooncompagnie, met lof voor aannemer AC Borst Bouw.

Gerenoveerde woningen steenwijkerland

Foto: Woonconcept

In Steenwijkerland wordt een vergelijkbare benadering gehanteerd voor een renovatieproject aan de President Kennedystraat. Hier bevindt zich een zeldzame meervleermuizenkolonie, waardoor de oorspronkelijke sloopplannen werden herzien. Na uitgebreid onderzoek is besloten om de bestaande woningen te renoveren en geschikt te maken voor zowel de vleermuizen als de bewoners. De zolder blijft behouden als verblijfplaats voor de meervleermuizen, terwijl de benedenwoningen rollatorgeschikt worden gemaakt. De woningen worden volledig vernieuwd, waarbij rekening wordt gehouden met energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Zowel in Petten als Steenwijkerland tonen deze renovatieprojecten aan dat het mogelijk is om de belangen van bewoners, vogels en vleermuizen op harmonieuze wijze te verenigen. Door middel van zorgvuldige planning, grondig onderzoek en actieve betrokkenheid van alle betrokken partijen wordt er een natuurlijke omgeving gecreëerd waarin iedereen veilig en comfortabel kan wonen. Deze projecten vormen een positief voorbeeld voor toekomstige renovaties waarbij rekening wordt gehouden met de biodiversiteit en het welzijn van alle levende wezens in en rondom onze woonomgeving.

Bron: Wooncompagnie & Woonconcept