Ventilatie én luchtreiniging gaan hand in hand bij infectiebestrijding

Artikel delen

Als iets de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is dat ventilatie meer doelen kan hebben dan alleen vieze lucht afzuigen en frisse lucht inbrengen. De corona-crisis liet zien dat de verspreiding van de infectieziekte COVID-19 grotendeels via de lucht plaatsvond. Daarom moet ventilatie weer gezien worden als een belangrijke preventiemaatregel om de overdracht van pathogenen te beperken. In dat kader heeft Binnenklimaat Nederland heeft met experts van luchtreinigingstechnieken de Richtlijn Luchtreiniging voor reductie Pathogenen opgesteld.

Coverr richtlijn Luchtreiniging voor reductie Pathogenen

Binnenklimaat Nederland heeft met experts van luchtreinigingstechnieken de Richtlijn Luchtreiniging voor reductie Pathogenen opgesteld.

Binnenklimaat Nederland zet zich als ambitieuze en actieve vereniging in om een gezond binnenklimaat te realiseren. Experts van luchtreinigingstechnieken staan pal achter deze ambitie en hebben zich daarom aangesloten bij de branche. Het eerste resultaat is er: onder leiding van wetenschapper Francesco Franchimon is de Richtlijn Luchtreiniging voor reductie Pathogenen gepubliceerd.

“Er zijn verschillende redenen waarom deze richtlijnen hard nodig zijn”, vertelt wetenschapper Francesco Franchimon, die de samenstelling van de Richtlijn coördineerde. “Zo is het belangrijk dat gebouwen, nieuw en bestaand, beter resistent zijn tegen infectierisico’s, iets waarop nooit is geanticipeerd in bijvoorbeeld het Bouwbesluit. De coronapandemie heeft deze tekortkoming pijnlijk blootgelegd. Goede ventilatie in combinatie met effectieve luchtreiniging zijn van belang voor het realiseren van een gezond binnenklimaat.”

De richtlijn beschrijft onder andere de werking, effectiviteit en aandachtspunten van gangbare luchtreinigingstechnieken en is opgeleverd door een projectgroep bestaande uit Francesco Franchimon, Binnenklimaat Nederland en experts van IonAir, Euromate, VFA Solutions en PlasmaMade.

Informatiepunt luchtreinigingstechnieken

Voor Sjoerd Gersonius van Euromate snijdt het belang van deze groep aan meerdere kanten, zo vertelt hij. “Tot de pandemie uitbrak was alles rondom binnenluchtkwaliteit heel erg onbekend onder de mensen. Daar is in een rap tempo veel verandering in gekomen. Het was daarom van essentieel belang dat er een duidelijk informatiepunt zou komen rondom luchtreinigingstechnieken.”

Naast het informeren van de markt moet deze projectgroep er ook voor zorgen dat er een uniforme manier komt om luchtreinigingsproducten te testen, zo vertelt Gersonius. “Wij willen samen met Binnenklimaat Nederland één manier ontwikkelen om deze producten te testen. Een gecertificeerde test die aantoont wat het effect is van een product op verschillende soorten vervuiling in een uniforme ruimte. Zo kunnen we laten zien wat het daadwerkelijke nut van een product is op de binnenluchtkwaliteit. Op die manier kunnen we claims ondersteunen of juist ontkrachten en zorgen we ervoor dat de markt een stuk transparanter en inzichtelijker wordt.”

Professionaliseren

“Wij zijn blij met de ambitie van deze partijen om richtlijnen en standaarden te ontwikkelen”, vertelt Remi Hompe, directeur van Binnenklimaat Nederland. “Het is niet alleen een kennisbijdrage aan de praktijk, maar heeft ook een aanzuigende werking richting luchtreinigingspartijen die er ook serieus werk van willen maken om samen verder te professionaliseren en de sector naar een hoger plan te tillen.” Sinds het initiatief is het aantal aspirant leden uitgebreid met Zehnder Clear Air Solutions, Habitat Solutions en TripleAir Technology.

“Het aspirant-lidmaatschap maakt het mogelijk om een belangrijke en ontwikkelende sector toegang te verlenen tot kennis en netwerk, op een laagdrempelige manier. Zo kunnen de mogelijkheden van luchtreiniging als aanvulling op ventilatie voor een gezond binnenklimaat met sectorgenoten besproken worden. Een mooie ontwikkeling”, aldus Hompe.

Gesloten ionisatie met Elektrostatische precipitator

Gesloten ionisatie met Elektrostatische precipitator

Richtlijn

Luchtreiniging is naast ventilatie een effectieve manier om de concentratie van pathogenen in de binnenruimte te verlagen om zo de besmettingskans van infectieziekten te verkleinen. Luchtreinigingstechnieken kunnen (mits correct toegepast) de lucht namelijk reinigen van pathogenen door ze te inactiveren of de aerosolen die pathogenen kunnen bevatten uit de lucht te filteren. Ventileren zorgt er voor dat aerosolen die worden uitgestoten door mensen tijdens ademen, praten en schreeuwen verdund en uiteindelijk afgevoerd worden uit de ruimte, terwijl luchtreinigers aerosolen uit de lucht verwijderen en/of pathogenen inactiveren. Het is essentieel om ventilatie nooit te vervangen door luchtreiniging. Luchtreiniging is een (belangrijke) aanvulling op ventilatie.

Upper room UV-C

Upper room UV-C

Hepa-filter

Hepa-filter

In de Richtlijn worden de volgende luchtreiningstechnieken besproken:
– HEPA-filters
– Gesloten Ionisatie met Elektrostatische precipitator (ESP) en Elektrostatische Filtratie
– Open bipolaire ionisatie
– Upper room UV-C
– Gesloten UV-C

Kijk hier voor de gehele richtlijn: www.binnenklimaattechniek.nl/document/richtlijn-luchtreiniging-voor-reductie-pathogenen