Meer aandacht voor watervoorziening en -kwaliteit noodzakelijk

Artikel delen

Onder bouwers en ontwikkelaars bestaat weinig aandacht voor watervoorziening en waterkwaliteit. Dat blijkt uit recent onderzoek bij deze doelgroep naar trends bij transformatie en renovatie. Een zorgwekkende ontwikkeling die om verbetering vraagt. Het Trendrapport Transformatie & Renovatie geeft een interessant inkijkje in de mogelijkheden.

Lastige spagaat

De woningbouwopgave voor de komende jaren is enorm. Zo groot zelfs dat transformatie en renovatie steeds aantrekkelijker wordt. Tegelijkertijd is de aandacht voor duurzame en gezonde gebouwen groter dan ooit. Dat zorgt bij renovatie en transformatie soms voor een lastige spagaat. Een spagaat die door alleen maar lastiger wordt omdat het Bouwbesluit en de praktijk niet altijd naadloos op elkaar aansluiten, aldus de respondenten in het onderzoek.

Water wordt belangrijker

Het verschil tussen regelgeving en praktijk én de onbekendheid met de watervoorziening en -kwaliteit staan soms de meest efficiënte oplossing in de weg. Een goed voorbeeld hiervan tijdens transformatie en renovatie is het ontwerpen van leidingsystemen. Op dat vlak valt nog veel winst te behalen. Denk aan het werken met kleinere diameters of een volledig ander ontwerp van de drinkwaterinstallatie. Met die verbeteringen in het achterhoofd ontstaat een efficiëntere en duurzamere drinkwatervoorziening. En dat is nodig ook! Drinkwater is immers een schaars en daarmee kostbaar goed aan het worden.

Meer aandacht nodig

Uit het onderzoek blijkt dat de drinkwatervoorziening niet hoog op de agenda van bouwers en ontwikkelaars staat. Duurzaam bouwen wordt vooral geassocieerd met energiebesparing, isolatie, biobased materialen en energiezuinige installaties. Als respondenten gevraagd wordt naar criteria voor gezonde gebouwen, dan geven zij aan vooral waarde te hechten aan ventilatie, daglicht, materialen zonder chemicaliën en goede akoestiek. Drinkwatervoorziening en -kwaliteit bungelen ergens onderaan.

Volop kansen op verbetering

Dat moet veranderen. Recent publiceerde het RIVM een rapport waarin werd verwacht dat rond 2030 watertekorten ontstaan als er niet wordt gedaan. Daar ligt ook een taak voor vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, bouwers en installateurs. Kansen op verbetering zijn er gelukkig volop. Zo kan de kwaliteit van systemen en leidingstelsels bij het ontwerp en op installatieniveau worden verbeterd. Dit resulteert al snel in een drinkwatervoorziening die duurzamer, veiliger en zuiniger is.

TrendrapportWeten hoe dat bij transformatie en renovatie wordt bereikt? Download dan het gratis trendrapport!