Aandachtspunten voor waterleidingsystemen bij transformatie en renovatie

Artikel delen

Een duurzame en gezonde woon- en werkomgeving kan niet los worden gezien van een goede watervoorziening. Toch is de aandacht daarvoor nog bescheiden te noemen. Dat blijkt ook uit recent onderzoek naar waterleidingsystemen bij transformatie en renovatie onder 40 bouwers en ontwikkelaars. De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.

Duurzaam bouwen staat voor velen synoniem voor energiebesparing, isolatie, biobased materialen en energiezuinige installaties, zo is in het onderzoek te lezen. Gezonde gebouwen associëren bouwers en ontwikkelaars vooral met ventilatie, daglicht, materialen zonder chemicaliën en goede akoestiek. De drinkwatervoorziening en -kwaliteit staan daarmee niet nadrukkelijk op de radar. Uitzondering hierop vormt legionella. Daarvan zijn respondenten zich terdege bewust. Meer dan de helft van hen let specifiek op legionellabeheer­sing.

Ongemerkte opwarming drinkwater

Ook andere factoren, zoals de duurzaamheid van materialen en de gevolgen van energiebesparing op de drinkwaterkwaliteit, krijgen maar weinig aandacht zo blijkt uit het onderzoek dat begin dit jaar werd uitgevoerd. Opvallend is verder het ontbreken van aandacht door de ongewenste opwarming van koud drinkwater. Dat is zorgwekkend: drinkwater waarvan de temperatuur als gevolg van opwarming van de bodem of de omgeving rond een drinkwaterleiding, oploopt tot boven de 25°C voldoet niet meer aan de eisen. Moderne installaties anti­ciperen op deze ontwikkelingen.

Drie cruciale factoren voor goed drinkwater

Het onderzoek onder bouwbedrijven en ontwikkelaars maakt wel duidelijk dat iedereen het erover eens is dat kwalitatief en hygiënisch drinkwater van groot belang is. Langzaamaan ontstaat ook het besef dat die kwaliteit en hygiëne niet vanzelfsprekend zijn. Uiteindelijk zijn er drie bepalende variabelen die de hygiëne en kwaliteit van drinkbaar water beïnvloeden: doorstroming, temperatuur en verversing. De variabelen hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Iedereen die (mede)verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening moet deze dan ook altijd op een samenhangende manier (laten) beoordelen.

TrendrapportWeten welke trends bepalend zijn voor waterleidingsystemen bij transformatie en renovatie? Download dan het gratis trendrapport!