Subsidies DUMAVA en SDE++ weer open vanaf september

Artikel delen

Zowel de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) als de SDE++ regeling gaan dit najaar weer open. Voor de SDE++ is in totaal € 8 miljard beschikbaar. Het subsidieplafond voor DUMAVA is € 190 miljoen.

DUMAVA is vorig jaar met groot succes opengesteld: in totaal is er voor € 300 miljoen aan subsidie aangevraagd, terwijl er € 150 miljoen beschikbaar was. Vanwege dit succes is besloten om de tweede tranche van de DUMAVA naar voren te halen. Op 18 september 2023 wordt de DUMAVA opnieuw opengesteld met een subsidieplafond van

€ 190 miljoen. Aanvragers krijgen de mogelijkheid om vanaf 4 september een conceptaanvraag in te dienen. Daarnaast is vanuit het Klimaatfonds € 1,9 miljard gereserveerd om de DUMAVA ook na 2023 door te laten lopen. Minister De Jonge wil deze derde tranche van de DUMAVA in april 2024 open te stellen, zo schrijft hij half juli aan de Tweede Kamer.

DUMAVA is bedoeld als ondersteuning eigenaren voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of sportfaciliteiten. Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden kan die minimaal €5.000 en maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvraag krijgen.

SDE++

Ook de exploitatiesubsidieregeling SDE++ gaat weer open, al is het relatief kort: van 5 september tot en met 5 oktober 2023. De ervaring leert dat het beschikbare budget snel wordt overschreden. Eerder dit jaar ging de openstelling van 6 juni tot en met 6 juli niet door, omdat de Europese Commissie nog geen groen licht had gegeven voor openstelling. Het kabinet wilde namelijk bepaalde technieken meer kans laten maken op subsidie, en Europese Commissie wilde eerst kijken of deze wijziging in de regeling een geoorloofde staatssteun was. Het gaat om technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groengas en waterstof) produceren. Hiervoor is in 2023 budget gereserveerd, omdat deze nu nog minder rendabel zijn. Maar op de lange termijn zijn deze wel belangrijk voor de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie).

De SDE++ kent nog enkele andere wijzigingen in de nieuwe openstellingsronde. Zo is er in 2023 geen productieplafond meer voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land en vervalt het productieplafond vervalt voor afvang en opslag van CO2 (CCS). Verder is er een categorie bijgekomen: de lucht-water-warmtepomp. En ten slotte: zon-PV-installaties kleiner dan 1 MWp mogen voortaan nog maximaal 50% van het piekvermogen terugleveren aan het elektriciteitsnet.