Huizen actief ventileren zonder toevoerkanalen

Artikel delen

De woningmarkt in Nederland zit midden in een energietransitie. Bestaande woningen hebben een energetische opwaardering nodig. Dat zorgt er voor dat veel woningen volop worden geïsoleerd. En meer isolatie vraagt om meer ventilatie, zo haalt Simon van de Kamp van Brink Climate Systems een slogan van het bedrijf uit Staphorst aan. “Daarom hebben we een nieuw ventilatieconcept ontwikkeld: Multi Air Supply. Hierdoor kan nu in elke woning ventilatie met WTW worden toegepast.” Meest opmerkelijke: de lucht wordt vrij in de centrale hal of overloop (trapkolom) ingeblazen, dus zonder toevoerkanalen. Simon van de Kamp legt uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

Auteur: Harmen Weijer. Beeld: Brink Climate Systems

Via een open toevoer brengt de WTW-unit verse lucht de trapkolom in.

Via een open toevoer brengt de WTW-unit verse lucht de trapkolom in. Vanuit de overloop en hal verspreidt de lucht zich door de woning en via de deurspleet van 2 cm onder de binnendeur naar de verblijfsruimtes.

Veel bestaande woningen die verduurzaamd worden, worden ook voorzien van een nieuw ventilatiesysteem. “Zeker woningen voor 1980 hadden geen of amper een ventilatiesysteem”, weet Simon van der Kamp. “Om deze bij een verdergaande isolatie van frisse- en gezonde lucht te voorzien op een energiezuinige manier, dus met warmteterugwinning is veel meer installatietechniek nodig in een woning. En lang niet iedere woning is daarvoor geschikt.”

Brink Climate Systems heeft op dat gebied een nieuw concept ontwikkeld. Het gaat om het actief ventileren van huizen zonder toevoerkanalen. Van der Kamp: “Hiervoor was een lange ontwikkeltijd was nodig, omdat we met dit concept wat afwijken van het Bouwbesluit. Als je dat doet, moet je veel doen om te laten zien of het verantwoord is. Komt er voldoende schone lucht in de verschillende binnenruimten? Dat onderzoek met uiteindelijk een kwaliteitsverklaring kostte veel tijd.”

Eenvoudig en snel in te bouwen

Het resultaat van al die jaren ontwikkelen en testen is het Multi Air Supply systeem, dat in een bestaande woning eenvoudig en snel is in te bouwen. De WTW-unit vervangt de eventueel aanwezige mechanische afzuigbox, waarbij de afvoerkanalen van deze afzuiging overigens opnieuw kunnen worden gebruikt. Via een open toevoer brengt de WTW-unit verse lucht de trapkolom in. Vanuit de overloop en hal verspreidt de lucht zich door de woning en via de deurspleet van 2 cm onder de binnendeur naar de verblijfsruimtes. Boven de deur van de te ventileren ruimte is de ventilator gemonteerd, de Indoor Mixfan. Dit is een mengventilator, die is voorzien van een kleine, stille, energiezuinige ventilator en een CO2-meter. Op basis van het CO2-percentage voert de Indoor Mixfan actief gebruikte lucht uit de ruimte af. Vanuit de hal en de overloop wordt dezelfde hoeveelheid lucht vervolgens automatisch toegevoerd. Bij een verhoogde concentratie CO2 wordt ook de ventilatie verhoogd.

Van der Kamp: “Deze Mixfans zorgen er voor dat gebalanceerde ventilatie ook beschikbaar komt in bestaande woningen, waar het aanbrengen van toevoerkanalen niet mogelijk is of niet wenselijk, bijvoorbeeld omdat het heel duur is. In 2020 hebben we dit concept geïntroduceerd op de VSK-beurs, maar dan moet het zich ook nog maar eens bewijzen op de markt. Om dat te ondersteunen hebben we het systeem in de herfst van 2020 tot en met mei 2021 op meerdere plekken getest en gemonitord.”

Boven de deur van de te ventileren ruimte is de ventilator gemonteerd.

Boven de deur van de te ventileren ruimte is de ventilator gemonteerd, de Indoor Mixfan. Dit is een mengventilator, die is voorzien van een kleine, stille, energiezuinige ventilator en een CO2-meter.

Getest en gemonitord

In onder andere Haaksbergen is het Multi Air Supply systeem met Mixfans getest en gemonitord bij twee verschillende huurwoningen van woningcorporatie Domijn. Uit deze test bleek onder meer dat in beide woningen de CO2-waarde vrijwel continu onder de 800 ppm bleef, ruim onder de maximumwaarde van 1200 ppm. In een van de twee huizen wordt het systeem niet gebruikt zoals het is bedoeld. De bewoners hebben last van geluid en tocht en ze hebben meestal de ramen open staan en wonen maar met z’n tweeën. Daarom staat het systeem niet altijd aan, maar de Mixfans blijken toch hun werk goed te doen.

Geventileerde woonkamer

Op basis van het CO2-percentage voert de Indoor Mixfan actief gebruikte lucht uit de ruimte af, zoals de woonkamer.

De tests wijzen dus uit dat het systeem werkt, en dat zorgt er voor dat er meer vraag naar het systeem is. “Zo kunnen we nu ook dit systemen seriematig leveren, vooral ook omdat hiermee in één keer een aantal labelstappen te behalen valt, zonder veel breek- en installatiewerk. Dat is vooral voor woningcorporaties interessant. Neemt niet weg dat de WTW-unit wel een flinke installatie is, waarvoor ruimte in een woning moet worden gevonden. Dat vinden niet alle bewoners leuk, want waar voorheen bijvoorbeeld de bungalowtent lag, hangt nu deze unit. We zeggen daarom ook altijd: informeer de bewoner ook op dit vlak heel goed. We gaan daarom ook regelmatig met de installateur mee naar informatieavonden, zowel voor als na de installatie. Zodat men bij onduidelijkheden ons direct om uitleg kunnen vragen”, aldus Van der Kamp.

Brink Climate Systems
www.brinkclimatesystems.nl