Prefab douchecabine voorziet de hele woning van warmwater

Artikel delen

Een douchewarmtewisselaar waarmee je uiteindelijk de hele woning kunt voorzien van warmwater. Deze afspraak wordt waargemaakt door de Multifunctionele Energie Efficiënte Doucheoplossing (MEED), die is uitgewerkt in twee producten, waarvan de VitaalDouche er een is. Deze prefab douchecabine is speciaal geschikt voor de particuliere markt.

Prefab douchecabine met warmtewisselaarVoor koken zijn er veel oplossingen om met grote stappen van het gas af te gaan. Maar verwarming en warmtapwater vormen nog een uitdaging. Aansluiting van bestaande woningen op warmtenetten vergt veel tijd. Warmtepompen zijn vaak lastig in te passen; ze vereisen, naast woningisolatie en een laagtempera- tuur-afgiftesysteem, ook een groot warmwatervoorraadvat. Er zijn douchewarmtewisselaars op de markt, maar die hebben vaak een laag rendement (circa 20 procent). Recirculatiedouches zijn duur en relatief ingewikkeld in het gebruik.

Project MEED

Dat moet beter, sneller en goedkoper kunnen. Vanuit die gedachte werd het innovatieproject Multifunctionele Energie Efficiënte Doucheoplossing (MEED) opgezet – een samenwerking van TNO, badkamerproducent en renovatiebedrijf Beter Bad, en productinnovator Hametech.

MEED moest een generiek toepasbare, en direct te installeren, prefab douchecabine ontwikkelen. Met een geïntegreerde hoog rendement-warmtewisselaar, voorzien van gecontroleerde ventilatie en isolatie, waardoor je maar liefst 80 procent van de warmte kunt terugwinnen.

Zo zag, in het Delftse TNO-lab van senior scientist Piet Jacobs, de MEED het licht. Die werkt niet alleen zeer energiezuinig. De MEED kan – in combinatie met een kleine boiler, die direct boven de warmtewisselaar in de douchecabine wordt ingebouwd – ook de hele woning van warmwater voorzien. Een innovatieve, compacte douchevoorziening dus, waarmee je de woning, wat warmwater betreft, praktisch aardgasvrij kunt maken.

Levensloopbestendige douchecabine

MEED – inmiddels MEED BV – bracht twee concrete producten voort: RenoDouche – een interessante prefab-oplossing voor woningcorporaties die hun huurwoningen willen renoveren. En VitaalDouche – een inloopdouche, gericht op particulieren – met name senioren – die hun woning levensloopbestendig willen maken (in één dag wordt het bad omgebouwd naar douche).

Een bescheiden markt? Niet bepaald. Ruim een kwart van de koopwoningen in ons land wordt bewoond door minimaal 1 bewoner van 65 jaar of ouder (cijfers uit 2018). Dit gaat om

1,1 miljoen woningen die de komende jaren levensloopbestendig moeten worden gemaakt. Dat is dus een aantrekkelijke markt voor de VitaalDouche, die kan worden toegepast in renovatie- én nieuwbouwprojecten.

Binnen 1 seconde warm

In de VitaalDouche is de warmtewisselaar toegepast in een inloopdouche met behulp van een inbouwframe. Met een in het frame aanwezige 2 kW 40 liter-boiler kan circa een half uur worden gedoucht. Het water is binnen 1 seconde warm, vergelijkbaar met een close-in boiler in de keuken – je hebt geen leidingverliezen.

Het systeemrendement bij renovatie is met bijna 70 procent circa tweemaal zo hoog als bij normale douchewarmtewisselaars. Normaal gesproken worden douchewarmtewisselaars op de etage onder de douche geplaatst. Dat is in de gestapelde bouw niet mogelijk. De compacte VitaalDouche is bij uitstek geschikt in gestapelde bouw – denk in het bijzonder aan senioren die kleiner gaan wonen en een appartement hebben gekocht.

Opschalen

Tot nu toe werd de VitaalDouche toegepast in onderzoeks- en mutatieprojecten, waarbij het ging om kleine aantallen. Nu moet de MEED grootschaliger worden geïmplementeerd. Jacobs: “We willen nu de slag maken naar seriematig werken, bijvoorbeeld bij renovatie van een heel appartementencomplex of een hotelketen van het systeem voorzien. Momenteel lopen er veelbelovende leads.” Dat betekent ook dat je breder bekend moet zijn in de installatiebranche, zegt Jacobs. “We zorgen nu dat we goed staan in de energieprestatiesoftware van Uniec 3 en Vabi.”

Volgende stap

En de volgende stap in de doorontwikkeling van de MEED? Jacobs zegt daarover: “We willen de VitaalDouche koppelen met een warmtepomp, die is aangesloten op een lage temperatuurwarmtenet. Op die manier kun je vanuit de badkamer, naast warm water, ook verwarming en koeling voor een woning leveren. Zo’n ruimtebesparende installatie oplossing is ideaal in een compacte woning.”