Nieuwe editie ‘Kleintje Hybride warmtepompen’ voorziet in forse kennisbehoefte

Artikel delen

De verwachting is dat de belangstelling voor hybride warmtepompen in de komende jaren sterk zal toenemen. Dit wordt onder andere gestimuleerd door strengere regelgeving die de overheid vanaf 2026 wil implementeren. Hierdoor zal bij het vervangen van een cv-ketel het installeren van een warmtepomp vaak noodzakelijk worden. Voor diegenen die overwegen een hybride warmtepompsysteem te installeren, biedt de up-to-date informatie in ISSO-kleintje ‘Hybride warmtepompen in woningen’ waardevolle ondersteuning.

Warmtepomp installatie

Het ISSO-kleintje ‘Hybride warmtepompen in woningen’ voorziet professionals van alle essentiele informatie voor het kiezen, ontwerpen, implementeren, opleveren en beheren van een (individuele) elektrische warmtepomp. De focus ligt voornamelijk op warmtepompsystemen die lucht als energiebron gebruiken. Deze hybride lucht/water-warmtepompen zijn in ieder geval geschikt voor het verwarmen van een woning. In veel gevallen leveren ze ook (een bijdrage aan) warm tapwater en soms ook koeling. De eerste versie van deze uitgave verscheen in 2021.

Vooral in bestaande woningen

Hybride warmtepompsystemen vinden voornamelijk hun toepassing in bestaande woningen die beschikken over systemen voor lage- en middentemperatuurverwarming. Soms worden ze ook ingezet in combinatie met verwarmingssystemen die op hogere temperaturen werken. In dergelijke gevallen is het koppelen aan een cv-toestel noodzakelijk; dat toestel voorziet dan in de behoefte aan piekvermogen en hogere temperaturen. Met de plannen van de overheid om vanaf 2026 een rendementseis in te stellen die niet door een cv-ketel alleen kan worden gehaald, wordt het in veel gevallen noodzakelijk geacht om een warmtepomp toe te voegen. De richtlijnen voor het ontwerpen, realiseren, onderhouden en beheren van zo’n hybride systeem zijn te vinden in het ISSO-kleintje ‘Hybride warmtepompen in woningen’, een onmisbare bron voor de professional.

Complete inhoud

#image_title

Het ISSO-kleintje begeleidt de professional stapsgewijs door alle fasen, van de programmafase tot en met de beheerfase.  Het start met informatie voor voorschrijvers, bijvoorbeeld voor het uitschrijven van een aanbesteding. Maar ook ontwerpers, die onder meer de dimensionering of de inpassing in een bestaand cv-systeem willen uitwerken, vinden hierin essentiële informatie. Werkvoorbereiders kunnen de aangeboden kennis benutten voor het selecteren van het juiste product en de benodigde capaciteit, of voor het opstellen van een bestek. Vervolgens komt de realisatie van een project aan bod, ondersteund met veel tips en trucs, maar ook met checklists, en informatie over in bedrijf stellen en waterzijdig inregelen. Tot slot is er een hoofdstuk over de beheerfase waarin onderhoud en monitoring een voorname rol spelen.

Handige checklist

Bijzonder handig is de checklist die direct in het begin van het Kleintje is opgenomen. Deze checklist toont de belangrijke aandachtspunten voor het advies en/of offerte van een (hybride) warmtepompsysteem. Daarbij gaat het zowel om de bouwkundige als de installatietechnische eisen en werkzaamheden.

Ga voor ISSO-kleintje ‘Hybride warmtepompen in woningen’ naar ISSO Open, via www.isso.nl.