Optoppen wordt juridisch makkelijker

Artikel delen

Het wordt voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) juridisch gemakkelijker om optopprojecten uit te voeren. Slechts tweederde van de eigenaren moeten straks nog met de plannen instemmen. Nu moeten nog alle eigenaren met de plannen akkoord gaan. Een brede motie van Jan Paternotte (D66) gesteund door GroenLinks-PvdA, ChristenUnie, GP, CDA en NSC is onlangs unaniem door de Tweede Kamer aangenomen.

Optoppen

Al eerder hadden experts er bij de Tweede Kamerleden op aangedrongen om het appartementsrecht te vereenvoudigen. “De huidige wetgeving is voor optoppen een flinke belemmerende factor. Met een beperkte aanpassing van enkele wetsartikelen zou de drempel kunnen worden verlaagd naar bijvoorbeeld tweederde”, aldus de experts in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer steunt nu breed deze visie. In de aangenomen motie roepen de partijen minister De Jonge op het voor VvE’s makkelijker te maken om woningen op te toppen door het appartementsrecht te moderniseren in de geest van het Parijse surélévation. Daarmee verwijst de Kamer naar de wetswijziging die in 2014 is doorgevoerd. Ook daar gold de regel dat 100 procent van de woningeigenaren met optoppen moest instemmen. Dit werd teruggebracht naar tweederde. De wetswijziging had als gevolg dat het aantal optopvergunningen voor 60 woningen in 2014 toenam naar jaarlijks duizend woningen.

Ook in Nederland zijn er mogelijkheden om naar schatting 200.000 woningen via optoppen te realiseren. Voordeel voor de VvE’s is dat met de opbrengst van de nieuwe woningen de aanpak van het achterstallig onderhoud kan worden gefinancierd. Tevens kunnen alle woningen in het complex duurzamer worden gemaakt.

Bron: De Bouwcampus. Foto: Creative City Solutions.