Kleintjes Gas krijgen een update

Artikel delen

Zowel het ‘Kleintje Gas montage & onderhoud’ als ook het ‘Kleintje Gas ontwerp’ door ISSO hebben een update nodig. ISSO wil graag dat de ervaringen van gebruikers van deze kennis benutten bij het updaten van de uitgaven.

Netwerk van grijze kunststof- en koperen leidingen met diverse kleppen en aansluitingen in een verwarmingssysteem.

In de afgelopen vier jaar is de regelgeving gewijzigd, waardoor bepaalde onderdelen van de informatie in beide Kleintjes is achterhaald of niet meer klopt. De aanpassingen zijn vooral noodzakelijk door een vernieuwing van de NEN 1078 en doordat een aantal delen van de NPR 3378 zijn aangepast. Voor de zomer 2024 start ISSO met de update.

“Om de kennis goed passend te maken voor professionals doen we een gebruiksonderzoek. De resultaten van dit onderzoek publiceren we op isso.nl en gebruiken we bij de update”, aldus ISSO in de operoep.

Het Kleintje Gas montage & onderhoud en het Kleintje Gas ontwerp zijn beknopte naslagwerken voor ontwerpers, monteurs en onderhoudstechnici die werken aan gaswandketels tot circa 130 kW. In de ene publicatie wordt het ontwerp uitvoerig behandeld terwijl de andere publicatie vooral het installatiewerk en onderhoud beschrijft. Er is een beperkte overlap in kennis, maar de kennis die ontwerpers nodig hebben is anders van aard dan de informatie die installateurs en monteurs in de praktijk kunnen gebruiken. Naast het werk aan het cv-toestel zelf, komt ook het ontwerp, de installatie en het onderhoud aan rookgasafvoer- en CLV-systemen aan bod.

Kijk hier voor meer info: https://over.isso.nl/project/gas.