Complexe renovatie Ca-gebouw van Eramus MC

Artikel delen

Het Ca-gebouw van het Rotterdamse Erasmus MC wordt gerenoveerd. Daar hebben het ziekenhuis en Dura Vermeer de contracten onlangs getekend. Het Ca-gebouw heeft voornamelijk als polikliniek en ontvangstgebied gediend en wordt voor een deel omgevormd voor meer specialistische functionaliteiten, zoals een mortuarium en een PET MRI.

Tijdens deze periode blijven een aantal functionaliteiten zoals een klinische afdeling en de beddencentrale in bedrijf. Ook vormt het gebouw de doorgang voor omliggende gebouwen. “Een complexe operatie in een compacte omgeving die tijdens de renovatie gewoon moet blijven functioneren” aldus Taco van Iersel (programmamanager Erasmus MC). “Dura Vermeer gaat samen met SPIE en Van Galen Techniek de renovatie uitvoeren”.

“Een uitdagend project om meerdere redenen. Zo is het gebouw ingeklemd tussen andere bebouwing, in een druk binnenstedelijk gebied. De wegen rondom het gebouw en het medisch centrum moeten tijdens de renovatie toegankelijk blijven en zowel het Ca-gebouw als omliggende gebouwen blijven open voor patiënten en medewerkers” aldus Edwin Blom (directeur Dura Vermeer).

De PET MRI ruimte wordt begin 2019 opgeleverd en direct in gebruik genomen. Daarna worden de overige afdelingen gerenoveerd.

Bron: Dura Vermeer