Coating op gevel gymzaal absorbeert warmte

Artikel delen

Het effectief benutten van zonnewarmte via daken en gevels biedt een enorme potentie voor het verduurzamen van en transformeren naar energiepositieve gebouwen. Met het vernieuwende gevelsysteem FITS (Façade panel with Invisible Thermal Solar collector) zijn TNO, AkzoNobel en Emergo erin geslaagd om een thermische zonnecollector te ontwerpen die er ook nog eens mooi uit ziet.

Met de opkomst van Building Integrated PhotoVoltaics (BIPV) is het dak steeds meer het domein geworden van de PV-panelen. De PV-panelen wekken elektriciteit op. Echter, circa twee derde van de energievraag in de gebouwde omgeving is nodig voor de verwarming en koeling van de gebouwen. Genoemde partijen hebben daarom een zonthermisch gevelsysteem ontwikkeld. Door de gevel te voorzien van zonnecollectoren wordt het volledige geveloppervlak gebruikt voor warmteopwekking. Met behulp van een warmtepomp wordt de gewonnen energie uit de zon en buitenlucht gebruikt voor de verwarming en het tapwater. Dankzij de speciaal hiervoor ontwikkelde coating wordt de energie uit het onzichtbare deel van het zonlicht ook benut. Dit geeft een hoog rendement, ook wanneer mooie gekleurde collectoren toegepast worden. In omgekeerde modus kan het systeem in de warme maanden ook gebruikt worden om in de koelbehoefte te voorzien. Een praktijkvoorbeeld is de gevel van een gymzaal in Almere. Op de toegepaste groene panelen is een coating verwerkt die de warmte van de zon absorbeert en deze aan de achterkant afgeeft aan collectorbuizen. Het betreft de eerste grootschalige praktische toepassing van deze innovatie, nadat testopstellingen de werking hadden aangetoond. De gemeente Almere had de wens om de gymzaal van het gas af te halen. Voorts was de gevel toe aan renovatie. Een mooi moment om voor een pilottoepassing te kiezen. De partijen zien ook kansen voor toepassing in de woningbouw, want voor een goed geïsoleerde rijtjeswoning is ongeveer 10 m2 gevelpanelen nodig. In combinatie met een warmtepomp kan men dan de jaarlijkse warmtevraag afdekken.

Informatie: www.emergo.nl