Ventilatie op scholen onderzocht door landelijk coördinatieteam

Artikel delen

Minister Slob van OCW heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen ingesteld. De leden van het team gaan scholen helpen om minimaal te voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor ventilatie en daarmee zorgen voor veilige ventilatiesystemen. Doekle Terpstra van Techniek Nederland wordt voorzitter van de commissie.

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) gaat schoolbesturen ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de ventilatie waar nodig op orde te krijgen. Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecontroleerd en dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. De GGD geeft advies over de maatregelen die de school vervolgens moet nemen. Het is aan de scholen om over de stand van zaken wat betreft ventilatie te communiceren met werknemers, ouders en leerlingen.

Daarnaast gaat het LCVS lokale samenwerking en oplossingen stimuleren en zorgen voor een landelijk beeld over de voortgang. Het LCVS springt bij om te zorgen voor uitwisseling van expertise. Techniek Nederland stelt daarvoor de technische kennis van leden en experts ter beschikking. Over het landelijk beeld wordt tussentijds gerapporteerd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland zal Leon Meijer namens de VNG deelnemen aan het LCVS. Ook de sectorraden en GGD-GHOR nemen zitting in de commissie.