Renovatie problematische betonnen ondergrond

Artikel delen

Het direct afwerken van oude en problematische betonnen en steenachtige ondergronden is niet altijd mogelijk. Een solide basis voor nieuw aan te brengen vloerafwerkingen (bijvoorbeeld parket) is hierbij noodzakelijk. RenovatieTotaal geeft je samen met Weber Beamix B.V. tips voor een goede afwerking van een lastige ondergrond.

PROBLEEM

Renoveren van een vloer is een breed begrip. In dit artikel bedoelen we het vernieuwen van bestaande zeer slechte ondergronden. We bedoelen dus de echte probleemvloeren! Voorbeelden zijn:

Slechte vloeren en hoogteverschillen.

Niet volledig verwijderde/loszittende vloeren of vloeren met scheuren.

Vloeren met lijmresten, oude (niet volledig verwijderde) tegelvloeren en ondergronden bestaande uit verschillende materialen.

Eerste stappen

Het verwijderen van loszittende delen, zoals losse tegels en lijmresten.

Het verwijderen van hard vinyl.

Het afschrapen van verf.

 

OPLOSSING

Voorbereiden van de ondergrond

Eerst moet de hechting van de tegels of de bestaande vloer worden onderzocht. Daarbij geldt:

  • Losse tegels verwijderen en de ontstane ruimte opvullen met weberrep rox.
  • Losgekomen hard vinyl verwijderen.
  • Eventuele gaten met weberrep rox opvullen.
  • Afgebladderde en afschilferende verf schuren en zorgvuldig ontstoffen.
  • Alle sporen van vet en onderhoudsproducten door reinigen verwijderen.

 

Aanbrengen van vloerprimer

De functie van de hechtprimer is het verbeteren van de hechting, het voorkomen van luchtbellen, het voorkomen van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden optimale condities bereikt. Zowel voor de maximale vloei-eigenschappen van de mortel, als voor de prestaties van de verharde vloer.
Na het aanbrengen van de vloerprimer weberprim vloer, deze met een zachte bezem inborstelen en circa twee tot vijf uur (afhankelijk van onder meer drogingscondities en omgevingsfactoren) laten drogen totdat verfilming (transparante glans) optreedt. Voorkom het ontstaan van primerplassen. Primerplassen moeten voor het verwerken van de mortelspecie worden verdeeld of opgenomen.

Aanbrengen van vezelversterkte egalisatie

Dosering en aanmaken
Voeg circa 5 liter (20%) schoon leidingwater toe aan 25 kg weberfloor fiber. Doe eerst 75% van de totale waterhoeveelheid in de kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Voeg tijdens het mengen zoveel van het restant aan water toe, zodat de correcte verwerkbaarheid wordt gerealiseerd.
Meng minimaal 2 minuten tot een klontvrije, homogene substantie ontstaat. Doe dit met een elektrische menger (circa 600 TPM). Na 1 minuut nog even kort namengen en daarna uitgieten op de vloer. Meng per mengkuip één verpakking tegelijk. Maak ook niet meer mortel aan dan binnen 15-20 minuten verwerkt kan worden.

Verwerken
Verwerk weberfloor fiber tussen de 5°C en 25°C. Werk snel en begin in de verste hoek en werk naar de uitgang toe. Gebruik direct na het aanbrengen en uitvloeien van de mortelspecie een vlakke metalen spaan om de mortelspecie te verdelen en af te werken. Bij de verwerking in laagdikten vanaf 20 mm wordt het gebruik van een drijfrei aanbevolen.
De droge mortel weberfloor fiber is maximaal 15-20 minuten verwerkbaar, afhankelijk van specie- en omgevingstemperatuur. Maak de gietvloer in één keer af.

Afwerken van de egalisatie

Tijdens de verwerking de vloer beschermen tegen tocht en direct zonlicht. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na circa 4 uur beloopbaar en na één tot drie weken af te werken (afhankelijk van vloerbekleding).
Verlijmen van vloertegels met webercol LC 220 of webercol snel is mogelijk na één tot twee dagen. De droge mortel weberfloor fiber moet altijd met vloerbekleding, zoals tapijt, linoleum, pvc, parket, kurk of tegels, worden afgewerkt.