MFA De Boezem & Co in gebruik genomen

Artikel delen

In de beweging richting 100% circulaire architectuur heeft RoosRos Architecten de daad bij het woord gevoegd en een multifunctioele accommodamodatie (mfa) opgeleverd die voor het grootste deel uit sloopafval en hergebruikte materialen bestaat. In samenwerking met IMd Raadgevende Ingenieurs en Jongekrijg+MaasBouw heeft RoosRos daarmee weer een stap gezet in het concretiseren van haar visie op het verduurzamen van architectuur.

Focus verleggen

Projectarchitect Mark Boschman van RoosRos legt uit: “Nu termen als BENG, energieneutraal of nul op de meter steeds meer standaard worden binnen onze projecten, verleggen wij onze focus naar de implicaties van onze ontwerpen op gezondheid, milieu en verantwoord materiaalgebruik. Een gebouw met toekomstwaarde is in onze ogen sowieso energiezuinig, belast het milieu minimaal, draagt bij aan het welbevinden van de gebruikers en kan fl exibel meebewegen met veranderingen.” Om die woorden om te zetten in daden nam RoosRos bij de selectie voor het ontwerp van MFA De Boezem & Co. in Oud-Beijerland stevig stelling door te kiezen voor sloopafval als primair bouwmateriaal.

Puttershoek

In het nabijgelegen Puttershoek gingen 15 oude woningen tegen de vlakte en RoosRos koos ervoor de materialen die daarbij vrij kwamen te hergebruiken. De constructeur van het project, IMd Raadgevende Ingenieurs, werd gevraagd mee te denken. Projectleider Elise Bilardie vertelt: “Wij hebben vanaf het prille begin bij alles nagedacht hoe we ofwel de materialen uit Puttershoek, ofwel circulaire materialen konden toepassen. Zo hebben we in overleg met RoosRos de dragende houtskeletbouw wanden, en het dak geconstrueerd van hout dat uit Puttershoek kwam. Voor de fundering kozen we een voor deze regio ongebruikelijke oplossing. In principe moet je hier heipalen gebruiken. Maar omdat die methode niet circulair is, besloten we een fundering op staal van gerecyclede stelconplaten te plaatsen. Bijna alle gebruikte materialen zijn hergebruikt en zijn na de levensduur van dit gebouw opnieuw te gebruiken. Zo hebben we steeds voor ieder constructie onderdeel de meest circulaire oplossing gekozen.”

Nieuw perspectief

Ook bij de aannemer van de nieuwbouw, Jongekrijg+MaasBouw, ging het circulaire denken dankzij dit project in een hogere versnelling. Uitvoerder René Lonkhuizen vertelt: “Voor ons was het de eerste keer dat wij het idee van afval als grondstof zo ver doorvoerden. Het sloophout, de oude zinken goten, de oude trotoirtegels, allemaal hebben we die aangepakt, schoongemaakt, verwerkt tot nieuwe materialen en gebruikt bij de bouw. Dat was echt even omschakelen. Het is natuurlijk makkelijker om kant en klare nieuwe materialen te gebruiken. Maar het leuke is dat gaandeweg iedereen hier steeds enthousiaster werd. Toen we gingen zien wat voor moois je kunt maken van oude bouwmaterialen ging er echt een knop om. In dat opzicht is er in ons bedrijf echt een nieuw perspectief ontstaan.”

Achtertuin

In juli 2020 is MFA De Boezem & Co. opgeleverd. Mark Boschman: “Het is een mooi project geworden, dat de grenzen van duurzaam, demontabel en circulair bouwen weer iets heeft verlegd. Helaas is 100% circulair nog niet mogelijk, maar ook de nieuwe materialen hebben we zo verantwoord mogelijk gekozen, uit hernieuwbare bronnen en zoveel mogelijk biobased. Zeker omdat we deze MFA in ‘onze achtertuin’ in Oud-Beijerland hebben mogen realiseren maakt dit ons nog eens extra trots.”