Circulaire installaties krijgen boost met keteninitiatief Circolektra

Artikel delen

Circulariteit is geen onbekende term meer in de bouw- en renovatiesector. Maar vrijwel altijd gaat het dan om bouwkundige elementen, zoals deuren, kozijnen en beton. Installaties of onderdelen daarvan worden nog maar weinig structureel ingezameld, gereviseerd en/of hergebruikt. En als het al gebeurt is dat omdat de opdrachtgever daar om vraagt. Het keteninitiatief Circolektra wil dat nu oppakken vanuit de markt, dus vanuit de fabrikanten zelf, te beginnen met groepenkasten. Franjo Stakovic van het organiserende bedrijf Circospin legt uit.

Auteur: Harmen Weijer. Foto’s: Circolektra.

Paletbakken gemaakt recyclebare pet-flessen

De palletbakken zijn herkenbaar aan de Circolektra-vlag en zijn gemaakt van recyclebare pet-flessen.

Het begon allemaal een jaar of 8 geleden toen Franjo Stakovic en zijn zakenpartner Marco Pastoor nog werkten voor een van de grootste pompenfabrikanten ter wereld. “Vanuit het buitenlandse moederbedrijf kreeg Marco de vraag een pilot te gaan draaien in Nederland op het gebied van circulaire pompen. Daarbij was het de bedoeling dat wij als pompenfabrikant de eigen pompen die niet meer gebruikt werden, gingen inzamelen. De pompen werden daarna gereviseerd, of onderdelen werden hergebruikt. Door omstandigheden startte dat project pas in 2019, waarbij we samenwerkten met 1 groothandel, Technische Unie.”

Dit initiatief werd opgevolgd door een vergelijkbaar collega-initiatief. “We merkten gaandeweg dat dit soort circulaire initiatieven eigenlijk het beste onafhankelijk moeten worden begeleid. Dus we zijn beiden uit de pompenonderneming gestapt en we hebben een eigen bedrijf opgezet, Circospin. Die voert nu regie over Circopomp.”

Binnen dit initiatief wordt nu met 5 verschillende pompenfabrikanten gewerkt. Als een pomp niet meer wordt gebruikt, gaat hij terug naar de desbetreffende fabrikant. “Die heeft ook de meeste kennis over hoe de pomp is gemaakt, bijvoorbeeld over de samenstelling van de materialen. Dat is belangrijke als het onderdeel niet meer te hergebruiken is maar omgesmolten moet worden. Inmiddels hebben we meer dan 2000 pompen teruggehaald en hergebruikt.”

Marco Pastoor en Franjo Stakovic.

Marco Pastoor en Franjo Stakovic, de initiatiefnemers van Circolektra.

Installatiehoek

Vanuit de installatiehoek in de gebouwde omgeving werd met interesse gekeken naar dit keteninitiatief. “We hebben daarop in oktober vorig jaar met 5 fabrikanten van elektrische componenten de koppen bij elkaar gestoken. Het gaat om ABB, Attema, Eaton, Hager en Schneider Electric. We keken daarbij naar het inzamelen van groepenkasten en onderdelen daarvan. Veiligheid is hierbij een belangrijk startpunt geweest, want groepenkasten worden al langer tweedehands aangeboden. Maar niet duidelijk is of deze groepenkasten veilig genoeg zijn. Door ze in te zamelen door de fabrikanten zelf kunnen zij dat beter beoordelen en aanpassen. We willen immers voorkomen dat er woningbranden ontstaan in meterkasten.”

Het initiatief is begin maart officieel gelanceerd. Daarbij zijn onder andere ook groothandels Rexel en Yesss Electrical en installatiebedrijven als partners aangehaakt. “Bij deze groothandels hebben wij palletbakken geplaatst, waarin de installateurs de uit de renovatieprojecten gehaalde groepenkasten of onderdelen ervan, kunnen inleveren. Als ze vol zijn, worden ze door Circolektra opgehaald en in samenspraak met de fabrikanten circulair verwerkt. De uitbreiding van de inzamellocaties zal plaatsvinden bij de netwerkbeheerders, paneelbouwers en installatiebedrijven. Daarnaast worden de palletbakken op afroep ook op de renovatielocaties geplaatst. We kijken ook naar uitbreiding van andere productgroepen; dat wordt komende zomer duidelijk.”

40 bakken in 2 maanden geplaatst

Hoewel Circolektra nog maar een kleine 2 maanden is gestart, zijn er al 50 bakken geplaatst in den lande. “Het heeft ons absoluut positief verrast hoe hard het gaat. Zelf benaderen we groothandels, maar we worden dagelijks gebeld of gemaild door installateurs, zonnepaneelbouwers en aannemers met vragen over Circolektra. De palletbakken zijn herkenbaar aan de Circolektra-vlag en zijn gemaakt van recyclebare pet-flessen.”

Ook vanuit de opdrachtgevende kant is interesse. “Een grote Limburgse woningcorporatie is bezig het renoveren van een flink aantal woningen. Daar hebben we enkele bakken staan.”

Circolektra

Het initiatief Circolektra is nog maar 2 maanden geleden gestart, en inmiddels zijn er al 50 bakken geplaatst in heel Nederland.

“Iedere druppel telt”

Het doel van Circolektra is duidelijk: zo veel mogelijk hergebruiken van elektrische componenten. Stakovic: “Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het past ook in de huidige marktomstandigheden. De prijzen zijn hoog, de levertijden zijn lang en materialen zijn niet beschikbaar. Dat zijn ze dus wel, maar dan wel in bestaande gebouwen. Waar Urban mining zich op bouwmaterialen richt, pakt Circospin door naar w- en e-installaties. Deze installaties zijn complex, maar er zit meer in dan je denkt. Neem bijvoorbeeld kleine circulatiepompen voor cv-ketels of koelsystemen. Jaarlijks gaan hiervan meer dan 800.000 de markt in. Als je alleen al de moertjes en boutjes daarvan hergebruikt, dan bespaart dat enorm. We zijn ook in contact met andere brancheverenigingen, zoals op het gebied van luchtkanalensystemen om aan circulaire oplossingen te werken En al begin je met het verzamelen en hergebruiken van ophangbeugels. Iedere druppel telt gewoon.”

Franjo Stakovic en Marco Pastoor geven op de vakbeurs Renovatie & Transformatie op woensdag 24 mei de presentatie Circolektra: de weg naar 200.000 circulaire groepenkasten per jaar. Tijd: 14:00 – 15:00 uur. Locatie: Podium Renovatie & Transformatie.