Toekomstverkenning Sportpaleis resulteert in renovatie en verduurzaming

Artikel delen

Sportpaleis Alkmaar wordt gerenoveerd en verduurzaamd en krijgt extra functionaliteiten. Met een investering van € 6,7 miljoen wil het college van B&W de sportaccommodatie voor Alkmaar de komende decennia behouden en de functie van het Olympiapark als sportzone versterken.

Bron: www.alkmaar.nl

Het sportpaleis tegenover De Meent in het Olympiapark is voor veel Alkmaarders een markante locatie. Het sportpaleis dateert uit 1964 en is in 2003 al eens grondig gerenoveerd. Ondanks deze renovatie zijn de gebruiksmogelijkheden te beperkt gebleken en blijft bouwkundige staat een punt van zorg.

Impressie renovatie Sportpaleis

In het coalitieakkoord spraken de partijen GL, VVD, D66, CDA en PvdA af zich ‘hard te maken voor de sportfunctie van het Sportpaleis´. Vorig jaar is dan ook gestart met een uitgebreid onderzoek naar de toekomst van het Sportpaleis. Er zijn feitelijk twee scenario´s onderzocht, nieuwbouw (complete nieuwbouw en gedeeltelijk nieuwbouw) en renovatie (renovatie basisniveau en renovatie met extra functionaliteiten). Het college kiest er nu voor om het sportpaleis te renoveren met toevoeging van extra functionaliteiten. Overwegingen daarbij zijn het behoud van de sportfunctie van het sportpaleis, een duurzame exploitatie en een verantwoorde financiële investering. Het renovatiepakket omvat onder andere:

  • moderne uitstraling van het gebouw • vergader- en educatieve (les-)ruimten
  • noodzakelijke modernisering van de kleedkamers en sanitaire voorzieningen
  • duurzaamheidsmaatregelen (o.a. groen dak) • 10% investeren in verduurzaming

Bij de begroting 2022 wordt de gemeenteraad voorgesteld de financiële middelen beschikbaar te stellen.

“De scenario’s voor de toekomstverkenning zijn besproken met verschillende gebruikers, waaronder de wielersportverenigingen in Alkmaar en de KNWU. De directeur KNWU, de heer Veneberg, is blij met de uitkomst van de toekomstverkenning. “Vooral het behoud van de wielerbaan is belangrijk voor de wielersport en voor de omgeving. Breedtesport, topsport en talentontwikkeling, vitaliteit en mobiliteit. En als daar nog extra wielersport functionaliteiten bij aangelegd worden (bijvoorbeeld een bikepark met pumptrack) geeft dat een extra boost voor de accommodatie. De massale ondertekening van het statement dat we opgesteld hebben in samenwerking met de verschillende wielerverenigingen in Noord Holland, laten zien dat deze plannen ook echt gedragen zullen worden door de wielersport.”

“Een belangrijke en grote sportaccommodatie behouden voor Alkmaar en de regio is een grote opgave. Met deze keuze geven we het sportpaleis een upgrade, verbeteren wij de exploitatiemogelijkheden en bereiken wij een grotere doelgroep. Verder gaan we ook nog extra verduurzamen. Daarmee blijft het Sportpaleis op deze locatie voor de komende decennia behouden. Bovendien wordt de sportfunctie van het Olympiapark hiermee versterkt.” Wethouder sport Pieter Dijkman